Zarobki w pierwszym półroczu

Aktualności

Zarobki w pierwszym półroczu

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 4572,12 zł, tj. o 6,7% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 5042,28 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 5,7%), a w sektorze prywatnym 4386,47 zł (wzrost odpowiednio o 7,2%) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne zatrudnienie w handel i naprawie pojazdów samochodowych wyniosło 1276,4 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie 4479,91 zł brutto.

W handlu hurtowym przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 491 tys., z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie to5652,26 zł brutto. Natomiast w handlu detalicznym zatrudnienie wyniosło 685,2 tys., a miesięczne wynagrodzenie – 3554,31 zł brutto.

Foto: Pixabay