Pensje w branży spożywczej w górę

Aktualności

Pensje w branży spożywczej w górę

25 stycznia 2021

Średnia pensja początkującego pracownika fizycznego w sklepie waha się od 3,5 tys. zł do 4,8 tys. zł brutto (czyli przed odliczeniem podatku, składek itd.) miesięcznie. Z kolei najwyższe miesięczne zarobki kadry zarządzającej w branży spożywczej to prawie 40 tys. zł brutto – wynika z raportu płacowego przygotowanego przez firmę Sedlak&Sedlak.

Mediana wynagrodzenia kadry zarządzającej to 27 983 zł brutto. Prawie trzy razy niższe wynagrodzenie otrzymuje kadra kierownicza – 10 330 zł brutto. 25% specjalistów w branży zarabia więcej niż 7 907 zł brutto. Połowa pracowników fizycznych zarabia w przedziale 3 500 zł brutto – 4 852 zł brutto.

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2020 – jesień najliczniejszą grupę pracowników w branży spożywczej stanowią pracownicy fizyczni. Zostali oni podzieleni na cztery poziomy: pracownik fizyczny początkujący, doświadczony, starszy oraz lider.

Wynagrodzenie całkowite pracowników początkujących wynosi 3 570 zł brutto i jest o 37% wyższe od obowiązującej w 2020 r. płacy minimalnej (2 600 zł brutto). Najwyższe wynagrodzenie otrzymują liderzy. Połowa z nich zarabia ponad 5 345 zł brutto.

W zależności od poziomu stanowiska, wysokość płacy zmiennej (czyli m.in. premii i nagród) waha się od 5% do 11% wynagrodzenia zasadniczego.

W okresie od października 2019 do września 2020, najwyższe podwyżki wynagrodzeń w omawianej branży otrzymali pracownicy fizyczni – 5%. Pensje specjalistów wzrosły o 4,8%. Najniższe podwyżki otrzymały osoby należące do kadry zarządzającej – 4%.

źródło: money.pl
oprac.: EW