JAK OTRZYMAĆ?

Sklepy i hurtownie FMCG, które nie otrzymują jeszcze bezpłatnego magazynu Poradnik Handlowca” prosimy o kontakt z Działem Dystrybucji:

Zbyszko Zalewski
Dyrektor Administracji i Marketingu
email: zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl
fax:  (61) 852 08 94

GDZIE I JAK DOCIERAMY:

„Poradnik Handlowca” jest miesięcznikiem ogólnopolskim (bezpłatnym) wydawanym w nakładzie 70.000 egzemplarzy (dane ZKDP/PBC). Posiada wyraźnie określoną grupę dotarcia i trafia bezpośrednio do zdefiniowanej grupy odbiorców – sieci handlowych, kierowników i właścicieli marketów, sklepów i hurtowni branży FMCG. Dystrybucja odbywa się w obiegu zamkniętym bezpośrednio do placówek handlowych branży FMCG na podstawie bazy doręczeń (około 70%), a pozostała ilość egzemplarzy (około 30%) dystrybuowana jest w trzech sieciach FMCG typu cash and carry, obejmujących cały obszar kraju, do detalistów tej branży. Nakład i dystrybucja pisma są monitorowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy / PBC. Zasady perfekcyjnej dystrybucji „Poradnika Handlowca” zyskały pozytywną opinię z dnia 07.09.2006 jednej z najbardziej uznanych kancelarii prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej SOŁTYSIŃSKI, KAWECKI & SZLĘZAK” (najlepsza kancelaria w Europie Środkowo-Wschodniej wg Leaders’ League z dnia 14.06.2012). Opinia ta pozwala nam na zamieszczanie informacji dla celów handlowych, których publikacja i rozpowszechnianie zostały prawnie dopuszczone w świetle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.