Dystrybucja

JAK OTRZYMAĆ?

Sklepy i hurtownie FMCG, które nie otrzymują jeszcze bezpłatnego magazynu Poradnik Handlowca” prosimy o kontakt z Działem Dystrybucji:

Zbyszko Zalewski
Dyrektor Administracji i Marketingu
email: zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl
fax:  (61) 852 08 94

GDZIE I JAK DOCIERAMY:

„Poradnik Handlowca” jest miesięcznikiem ogólnopolskim (bezpłatnym) wydawanym w nakładzie 70.000 egzemplarzy (dane ZKDP/PBC). Posiada wyraźnie określoną grupę dotarcia i trafia bezpośrednio do zdefiniowanej grupy odbiorców – sieci handlowych, kierowników i właścicieli marketów, sklepów i hurtowni branży FMCG. Dystrybucja odbywa się w obiegu zamkniętym bezpośrednio do placówek handlowych branży FMCG na podstawie bazy doręczeń (około 70%), a pozostała ilość egzemplarzy (około 30%) dystrybuowana jest w trzech sieciach FMCG typu cash and carry, obejmujących cały obszar kraju, do detalistów tej branży. Nakład i dystrybucja pisma są monitorowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy / PBC. Zasady perfekcyjnej dystrybucji „Poradnika Handlowca” zyskały pozytywną opinię z dnia 07.09.2006 jednej z najbardziej uznanych kancelarii prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej SOŁTYSIŃSKI, KAWECKI & SZLĘZAK” (najlepsza kancelaria w Europie Środkowo-Wschodniej wg Leaders’ League z dnia 14.06.2012). Opinia ta pozwala nam na zamieszczanie informacji dla celów handlowych, których publikacja i rozpowszechnianie zostały prawnie dopuszczone w świetle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

RODO a dystrybucja

Niniejszym informujemy, pragnąc podtrzymać dotychczasową współpracę na doręczanie czasopisma „Poradnik Handlowca”, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” spółka jawna z siedzibą ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań.

Jeśli nie chcą się Państwo zgodzić na przetwarzanie Waszych danych przez Administratora możecie w łatwy sposób wyrazić tę wolę, wysyłając pismo z takim żądaniem na adres: Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” spółka jawna z siedzibą ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań lub mail na adres: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl.

Odpowiedź wskazana wyżej będzie skutkować usunięciem Państwa danych (z zastrzeżeniem możliwości przetwarzania danych wynikających z obowiązku prawnego Administratora lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust.1 „c” i „f” RODO).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Jako administrator danych, wskazujemy, że w naszej firmie za takie dane przyjmuje się: np. Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres. Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Państwa dane będzie przetwarzał Administrator danych, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Waszych danych i ich przetwarzania przez nas:

a) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych,

b) Prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) Prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

W każdym momencie mogą Państwo edytować Wasze preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie. Informujemy jednocześnie, iż Administrator ma prawo przetwarzać Wasze dane niezależnie od Waszej zgody w oparciu o wykonanie obowiązku prawnego lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, lub (np. w terminach do końca okresu przedawnienia wynikających z przepisów ZUS, przepisów podatkowych lub upływu potencjalnych roszczeń z zawartych umów – art. 6 ust. 1 „c” i „f” RODO).