“Poradnik Handlowca” powstał w październiku 1993 roku (wydano wówczas numer “sygnalny”), a od stycznia 1994 roku jest wydawany regularnie i dostarczany do sklepów i hurtowni FMCG. Od początku istnienia pisma przyjęto formułę poradniczą, jako najbardziej odpowiadającą oczekiwaniom Czytelników.

“Poradnik Handlowca” posiada wyraźnie określoną grupę dotarcia, od sklepów i hurtowni, przez sieci handlowe po producentów branży FMCG . Biuro Promocji i Reklamy “Generalczyk” sp.j. jest wydawcą pism „Poradnik Handlowca”, „Poradnik Restauratora” i „Handlowiec”, których łączny miesięczny nakład przekracza 80 tys. egz. i jest kontrolowany przez ZKDP (z wyłączeniem “Handlowca”).

Poradnik Handlowca 27.rok na rynku