O nas – Poradnik Handlowca

„Poradnik Handlowca” powstał w październiku 1993 roku (wydano wówczas numer „sygnalny”), a od stycznia 1994 roku jest wydawany regularnie i dostarczany do sklepów i hurtowni FMCG. Od początku istnienia pisma przyjęto formułę poradniczą, jako najbardziej odpowiadającą oczekiwaniom Czytelników.

„Poradnik Handlowca” posiada wyraźnie określoną grupę dotarcia, od sklepów i hurtowni, przez sieci handlowe po producentów branży FMCG. Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” sp.j. jest wydawcą pism „Poradnik Handlowca”, „Poradnik Restauratora” i „Handlowiec”, których łączny miesięczny nakład przekracza 80 tys. egz. i jest kontrolowany przez PBC (d. ZKDP), z wyłączeniem „Handlowca”.

Regulamin publikacji:

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam. Materiałów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku oraz zmiany ich tytułów. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Szczegółowy regulamin publikacji znajduje się pod poniższym linkiem: Regulamin publikacji.

30 lat zaufania do PH