Zarobki kierownika nie zależą od powierzchni sklepu

Aktualności

Zarobki kierownika nie zależą od powierzchni sklepu

Sąd Najwyższy orzekł, że osoba pracująca na stanowisku store managera nie może zarabiać mniej, niż osoba zatrudniona na tym samym stanowisku i wykonująca te same zadania, ale w większym sklepie. Oznacza to, że wynagrodzenie nie może być uzależnione od wielkości placówki handlowej.

Skarżąca zatrudniona była na stanowisku store managera od 2009 r. W 2011 r. spółka wprowadziła podział obiektów na średnie, duże i mega, zmieniając przy okazji wynagrodzenie dla pracowników w zależności od wielkości placówki, w której pracowali. W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, z której wynikało, że zarobki store managera różnią się w placówkach różnej wielkości. Wśród poszkodowanych znalazła się skrażąca. Sprawa trafiła do sądów kolejnych instancji, wszystkie z nich przyznały rację skarżącej. Sąd Najwyższy orzekł, że spółka nie przedstawiła dowodów uzasadniających znaczne zróżnicowanie wynagrodzeń, a metraż sklepu nie jest wystarczającym powodem takiego zróżnicowania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Foto: Pixabay