Ile zarobili Polacy w 2017 r.?

Aktualności

Ile zarobili Polacy w 2017 r.?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w 2017 r. W obu tych kategoriach odnotowano wzrosty w stosunku do 2016 r. Ponadto w handlu zanotowano najwyższy wzrost wynagrodzenia spośród wszystkich wymienionych sekcji. 

Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób, oznacza to wzrost o 2,8 % w stosunku do 2016 r. Liczba pracujących w gospodarce narodowej systematycznie rośnie od 2012 r. Najwyższy wzrost zanotowano w sekcjach „Administrowanie i działalność wspierająca” o 7,8% i „Transport i gospodarka magazynowa” o 6,2%.  Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 10,3 tys. osób co oznacza wzrost o 2% w stosunku do ubiegłego roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4271,51 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2016 r. o 5,4%. Największy  wzrost wynagrodzenia zanotowano w sekcjach „Przetwórstwo przemysłowe” i „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” po 7,1% a najmniejszy w sekcjach „Pozostała działalność usługowa” o 1,7% i „Edukacja” o 2%.

W 2017 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2000 zł. W porównaniu do 2016 r. wzrosła o 8,1% (150 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 47,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2017 r. W ubiegłym roku w stosunku do 2010 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 51,9%, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o 32,5%

Liczba osób pobierających w grudniu 2017 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia, wynosiła 492,5 tys. osób i była wyższa niż przed rokiem o 18,3 tys. osób tj. o 3,9%.

Handel i naprawie pojazdów samochodowych liczba osób zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 2382,8 tys. co oznacza wzrost w stosunku rocznym 4%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2017 r. wyniosło 3716,51 zł brutto i w stosunku do 2016 r. wzrosło o 7,1%.

Foto: Pixabay