Ile faktycznie zarabiają Polacy?

Aktualności

Ile faktycznie zarabiają Polacy?

Co miesiąc GUS przedstawia dane dotyczące średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. W grudniu 2017 r. wyniosło ono 4973 zł brutto. Raz na dwa lata publikowane są też szczegółowe dane dla poszczególnych zawodów. W tym przypadku widać dużą rozbieżność w zależności od wykonywanej profesji, województwa oraz płci.

Najnowsze przedstawione przez GUS dane dotyczą listopada 2016 r. Wówczas przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4347 zł brutto. Mediana kształtowała się na poziomie 3511 zł brutto. Jeden na dziesięciu Polaków musiał zadowolić się pensją wynoszącą niecałe 1900 zł brutto.

150 zawodów wyszczególnionych przez GUS podzielono na 9 grup zawodowych. Nieznacznie wyższe (o 318 zł brutto) okazały się zarobki w sektorze publicznym, niż prywatnym. Grupą zarabiającą najwięcej są „władze publiczne, wyżsi urzędnicy i kierownicy”, ich pensja kształtuje się na poziomie 8791 zł brutto. Natomiast „sprzedawcy i pracownicy sektora usług” mają jedne z najniższych wynagrodzeń – 2699 zł brutto.

Najlepiej zarabiają mieszkańcy województw mazowieckiego, dolnośląskiego i pomorskiego. Najmniej natomiast w województwach warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Statystycznie najmniej zarabiają mężczyźni (54 proc.) pracujący w sektorze prywatnym (97 proc.). Poniżej mediany pracuje 87 proc. sprzedawców i sprzedawczyń.

Płaca kobiet jest statystycznie o 734 zł brutto niższa niż mężczyzn. W przypadku „sprzedawców i pracowników usług” występuje jednak niewielka różnica – 11 proc.

Źródło: GUS

Foto: Pixabay