Advertisement

kontrola skarbowa

Weszły w życie nowe zasady przeprowadzania kontroli u podatników. Kontrolerzy celno-skarbowi będą mieli możliwość przeszukiwania mieszkania czy przesłuchiwania wybranej osoby. Bez dopełnienia wielu formalności urzędnicy będą mogli również kontrolować podmioty, które miały siedzibę lub miejsce zamieszkania poza właściwością miejscową urzędu. Nowe zasady przeprowadzania kontroli u podatników weszły w życie wraz z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Celem kontroli skarbowej jest przede wszystkim ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa – czyli upraszczając – weryfikacja poprawności naliczania i odprowadzania podatków.

X