Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?

Aktualności

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?

Pracodawca ma czas do końca lutego, aby PIT-11 w formie elektronicznej lub papierowej przekazać swojemu pracownikowi.

Pracownik może otrzymać PIT-11 w formie papierowej „do ręki” lub w formie elektronicznej np. pliku pdf przesłanym mailem albo udostępnionym do pobrania z platformy firmowej. Termin na takie przekazanie jest do 29 lutego 2024 r.

Są płatnicy PIT, np. zleceniodawcy, dla których wykonano zlecenie w trakcie 2023 r. i oni wysyłają PIT papierowy, listem poleconym. Taki list poczta może dostarczyć dopiero na początku marca 2024 r. i też będzie to zgodne z ustawowym terminem, bo liczy się dzień nadania przesyłki – najpóźniej 29 lutego 2024 roku przed północą.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie przekaże PIT-u?

Czasami może dojść do sytuacji, w której PIT nie zostanie dostarczony. Czasami może wynikać to nie tylko z zaniedbania samego szefa, ale i np. ze zmiany miejsca zamieszkania pracownika czy niedopatrzenia poczty. W takich okolicznościach należy niezwłocznie skontaktować się z miejscem pracy i zgłosić problem. Jeżeli nie przyniesie to skutku, o zaistniałej sytuacji można poinformować urząd skarbowy. Należy pamiętać jednocześnie, że nieprzekazanie przez pracodawcę PIT-11 nie zwalnia obywatela z obowiązku złożenia deklaracji oraz rozliczenia się ze skarbówką.

źródło: radio zet

oprac. H. Handkowska