E.Wedel: Informacji o pracodawcy coraz częściej szukamy w social mediach

Aktualności

E.Wedel: Informacji o pracodawcy coraz częściej szukamy w social mediach

Firma Wedel przeprowadziła ogólnopolskie badanie, pytając Polaków o to, gdzie poszukują informacji o potencjalnym pracodawcy, na co zwracają uwagę, szukając zatrudnienia oraz jakie elementy komunikacji wewnętrznej najbardziej im odpowiadają.

Rozglądając się za pracą, kandydaci w zdecydowanej większości zdobywają informacje na temat firmy na jej stronie internetowej – wskazało tak najwięcej, bo aż 67% badanych. Na drugim miejscu znalazły się artykuły w mediach branżowych i biznesowych, z których informacje na temat danego przedsiębiorstwa czerpie 40% respondentów. Co trzeci Polak, by poznać potencjalnego pracodawcę, zajrzy na jego profil na Facebooku, a 26% zwróci uwagę na reklamy w przestrzeni internatowej lub miejskiej.

Kandydaci do pracy chętnie zdobywają również informacje na temat organizacji z portali społecznościowych. Z Facebooka najchętniej skorzystają Millenialsi, czyli osoby poszukujące pracy w wieku 25-34 lata (41%) oraz 35-44 lata (43%). Poza nim odwiedzają przede wszystkim firmowego LinkedIna (15%) – to medium najczęściej wybierają 25-34-latkowie (25%). Kandydaci poszukują również treści na Instagramie (10%) czy kanale na platformie YouTubie (10%). Najrzadziej zdobywają informacje z Tik Toka (4%), choć przy poszukiwaniu wiedzy na temat firmy korzysta z niego już co 10. reprezentant pokolenia “Z” (18-24 lata).

Wedel jest przykładem firmy, która wątki employer brandingowe porusza na swoim Linkedinie. Postawiliśmy na to medium, by prezentować kandydatom organizację jako miejsce, które tworzą różnorodni jak Mieszanka Wedlowska ludzie. Dodatkowo jak wynika z naszych wewnętrznych danych, około 80% rekrutacji w Wedlu prowadzimy w wersji online. To sprawia, że kandydaci i przyszli pracownicy nie zawsze mają okazję przed podjęciem pracy zobaczyć nasze firmowe wnętrza. Dlatego też zaproponowaliśmy rozwiązanie w postaci wideo prezentującego naszą siedzibę. Od teraz kandydaci mogą wirtualnie przespacerować się korytarzami biura czy zajrzeć na produkcję naszych słodyczy, nie wychodząc z domu. Zadbaliśmy także o to, by spacer był widoczny na stronie wedel.pl w zakładce „Kariera” oraz właśnie na firmowym LinkedInie, czyli tam, gdzie najczęściej zaglądają nasi kandydaci – opowiada Patrycja Prewęcka, Koordynatorka Komunikacji Korporacyjnej w firmie Wedel.  

Młodzi stawiają na benefity, starsi docenią działania społeczne

Z badania przeprowadzonego przez firmę Wedel wynika, że co drugi Polak, wybierając miejsce pracy, doceniłby przede wszystkim wyjątkowe benefity związane z daną organizacją, np. jej produkty czy gadżety firmowe. Najbardziej zwracają na to uwagę młodzi pracownicy w wieku 25-34 lat (56%). 31% badanych uznałoby za plus zaangażowanie firmy w działania społeczne i charytatywne. Ten aspekt ma szczególne znaczenie dla pracowników w wieku powyżej 55 lat, spośród których 39% uznało to za ważne.

28% kandydatów zwróciłoby uwagę na zdobyte nagrody, np. branżowe lub dla firmy jako dobrego pracodawcy. Co piątą osobę przekonałyby ciekawie prowadzone profile firmy w social mediach, a 18% zwróciłoby uwagę na widoczność danego przedsiębiorstwa w przestrzeni medialnej.

Komunikacja wewnętrzna – jak to robią pracodawcy? 

Pracodawca, oprócz dbania o swój wizerunek na zewnątrz, na który zwracają uwagę m.in. kandydaci, powinien równolegle prowadzić działania wewnętrzne, skierowane do pracowników. Jedną z ich form jest komunikacja wewnętrzna, która pozwala nawiązać relację z zatrudnionymi.

Zdecydowanie najpopularniejszą formą komunikacji pracodawcy z zespołem jest przekazywanie im wiadomości w formie mailingów – wskazało tak 40% pracowników. Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych rozwiązań, które stosują organizacje, są plakaty i tablice ogłoszeń w biurze, które zauważa 26% osób. Co czwarty badany uczestniczy w cyklicznych spotkaniach zespołowych, natomiast 19% korzysta z intranetu. 13% pracodawców przekazuje informacje za pomocą drukowanych gazetek czy broszur informacyjnych. Natomiast co dziesiąty przedsiębiorca w równej mierze korzysta z newsletterów, firmowych aplikacji i telewizorów lub ekranów w biurze, by przekazywać najważniejsze informacje swoim zespołom.

 Komunikacja wewnętrzna – czego oczekują pracownicy? 

Porównując dostępne rozwiązania z oczekiwaniami pracowników, można wnioskować, że pracodawcy całkiem skutecznie odpowiadają na ich potrzeby. Zatrudnieni spośród różnorodnych form komunikacji wewnętrznej najchętniej korzystaliby z wiadomości mailowych (31%). Drugim, cenionym sposobem są drukowane gazetki i broszury informacyjne (15%). Na trzecim miejscu znalazły się cykliczne spotkania zespołowe (12%), eq aequo z korzystaniem z intranetu. Ze spotkań z zespołem najchętniej korzystałyby osoby najstarsze, w wieku powyżej 55 lat (16%).

Nieco mniej preferowane sposoby komunikacji wewnętrznej to zdaniem pracowników: aplikacja firmowa, newsletter (po 9%) i ekrany w przestrzeni biurowej. Co ciekawe, druga najpopularniejsza forma, z której chętnie korzystają pracodawcy, czyli plakaty i tablice ogłoszeń w biurze, nie jest zbyt popularna wśród pracowników. Najchętniej korzysta z niej zaledwie 8% respondentów.

Korzyści z komunikacji wewnętrznej, jakie zauważają pracownicy

Aż 74% pracowników odczuwa korzyści z komunikacji wewnętrznej stosowanej w ich miejscu pracy. Dzięki niej prawie połowa osób (46%) czuje się na bieżąco z sytuacją w firmie. 32% badanych jest zdania, że dzięki różnym formom komunikacji wewnętrznej wie o inicjatywach swojego pracodawcy. Co czwarty docenia, że dzięki takim narzędziom może nawiązać dialog z pracodawcą, a co piąty czuje się wysłuchany.

 Nawet najbardziej przełomowy projekt, akcja czy wydarzenie nie odbije się oczekiwanym echem – w organizacji i na zewnątrz – bez odpowiedniego wsparcia komunikacyjnego. Jak wynika z naszego badania, ¾ pracowników odczuwa korzyści sprawnie funkcjonującej komunikacji wewnętrznej, przez co nie ma więc wątpliwości, że jest ona w organizacji niezbędna. Bywa natomiast, że wyzwaniem staje się dobór kanałów oraz narzędzi, w których należy ją prowadzić. W Wedlu w odpowiedzi na zróżnicowanie wiekowe pracowników oraz odmienną specyfikę pracy w przypadku biura, produkcji i sprzedaży, do komunikacji wykorzystujemy przede wszystkim wewnętrzny newsletter, wiadomości mailowe, ekrany informacyjne, tablice ogłoszeń na terenie biura i fabryki, a także naszą wewnętrzną platformę “Twój Wedel”. Organizujemy również cykliczne spotkania zarówno w formie on-line, jak i na żywo. To wszystko po to, by zapewnić równy dostęp do informacji każdej z grup pracowników – tłumaczy Patrycja Prewęcka z firmy Wedel.

Komunikacja wewnętrzna to także wiele korzyści z perspektywy pracodawcy. Za sprawą jej efektywnego działania 18% pracowników jest bardziej zmotywowana do pracy, a 14% odczuwa większą więź z pracodawcą i chętniej angażuje się w firmowe inicjatywy.

Warto przyjrzeć się oczekiwaniom oraz zachowaniom kandydatów i pracowników, by na każdym etapie ich styczności z firmą – przez social media, oferowane benefity, po sprawną, angażującą komunikację wewnętrzną – odpowiadać na ich potrzeby. To ułatwi przyciągnięcie nowych talentów i utrzymanie dobrych pracowników w firmie.

***

Metodologia: badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej N=1042 osób od 18 lat wzwyż. Termin realizacji: 29–30 kwietnia 2023 r.