5. dobrych praktyk Grupy Ferrero wyróżnionych w Raporcie FOB

Producenci

5. dobrych praktyk Grupy Ferrero wyróżnionych w Raporcie FOB

26 kwietnia 2024

Aż 5. dobrych praktyk Ferrero, zostało umieszczone w tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To najważniejsza cykliczna publikacja FOB, wydawana nieprzerwanie od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000.

W 22. edycji raportu zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firm. Najwięcej działań zaprezentowanych w raporcie dotyczy zaangażowania społecznego, praktyk z zakresu pracy (i środowiska. Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka, zagadnień konsumenckich, uczciwych praktyk operacyjnych i ładu organizacyjnego. Nowością w 22. raportu była możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS.

Grupa Ferrero już po raz 5. znalazła się w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W raporcie eksperci docenili 5 programów realizowanych przez Ferrero: System Compliance Ferrero, warsztaty „Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami”, Punkt Medyczny w Zakładzie Produkcyjnym, system segregacji odpadów materiałowych w obszarach produkcyjnych oraz w magazynach, a także (jak co roku) program KINDER Joy of moving.

Programy Ferrero docenione w 22. raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”:

System Compliance Ferrero

To obszar compliance rozszerzony został o nowe funkcjonalności dla pracowników m.in.: Legal Compliance Platform (stanowi repozytorium szkoleń, dokumentów i procedur, umożliwia łatwy dostęp do kluczowych informacji); Lawbot Sophia (asystentka AI odpowiadająca na pytania prawne, działa 24/7 i bazuje na wiedzy o procedurach wewnętrznych) czy System Contract Lifecycle Management (automatyzuje procesy związane z umowami, zaangażowaniem kluczowych osób i ich zarządzaniem). Dodatkowo, firma dostosowuje się do regulacji dotyczących podpisywania umów, ochrony danych osobowych, weryfikacji kontrahentów, przeciwdziałaniu korupcji, a także implementuje elektroniczne systemy do zgłaszania nieprawidłowości, zarządzania danymi osobowymi oraz opakowaniami produktów.

Warsztaty „Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami”

Partnerem warsztatów została agencja marketingowa Leżę i Pracuję, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Warsztaty były prowadzone w grupach do 20 osób, gdzie prowadzący z niepełnosprawnościami ruchowymi łączyli się online, natomiast uczestnicy byli obecni osobiście na sali szkoleniowej. Obowiązkowym szkoleniem zostało objętych 100 kierowników pierwszoplanowych oraz członkowie zarządów wszystkich trzech spółek Ferrero w Polsce. Dzięki warsztatom firma jest otwarta na podjęcie się współpracy z osobami z niepełnosprawnościami jako pełnowartościowymi pracownikami, a jej pracownicy zrozumieli, w jaki sposób współpracować w różnorodnym środowisku.

Bezpieczeństwo w Ferrero – Punkt Medyczny w Zakładzie Produkcyjnym

Ferrero na terenie swojego zakładu produkcyjnego utworzyło Punkt Medyczny, który zapewnia całodobową opiekę medyczną pod nadzorem ratowników. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez szybką i profesjonalną reakcję na ewentualne zdarzenia medyczne. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach z pierwszej pomocy, co zwiększa ich gotowość do reagowania w nagłych sytuacjach. Działalność Punktu Medycznego przyczyniła się do zmniejszenia liczby interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego i skróciła czas reakcji od wystąpienia zdarzenia do udzielenia pomocy medycznej.

System segregacji odpadów materiałowych w obszarach produkcyjnych oraz w magazynach

Firma wdrożyła usprawnienie systemu segregacji odpadów materiałowych w obszarach produkcyjnych oraz w magazynach wewnętrznych zakładu Ferrero Polska w Belsku Dużym. Pozwoliło to na zmniejszenie generowanego odpadu zmieszanego/wielomateriałowego oraz zwiększenie wskaźnika segregowanej folii bezbarwnej i folii aluminiowej. Było to możliwe dzięki stworzeniu instrukcji segregacji odpadów surowcowych, szkoleniom dla 300 pracowników, doposażeniu obszarów produkcyjnych w maszyny belujące do segregacji odpadów oraz wózki do transportu odpadów do maszyn belujących, stworzeniu systemu identyfikacji belowanych odpadów oraz opracowaniu systemu nagradzania obszarów o najlepszej skuteczności segregacji.

Program KINDER Joy of moving

Od 2007 r. Ferrero realizuje ogólnopolski program KINDER Joy of moving. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na niski poziom aktywności fizycznej młodego pokolenia i koncentrację na biernej rozrywce. Celem była promocja aktywnego stylu życia wśród dzieci i ich rodzin oraz pokazanie, że sport jest fantastyczną formą rozwoju. W 2023 r. program składał się z 8 różnych projektów sportowo-edukacyjnych, realizowanych w partnerstwie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Fundacją Moniki Pyrek. Uczestniczyło w nich blisko 300 tys. osób. Udział w projektach był bezpłatny, a uczestnicy otrzymywali dodatkowo pakiety KINDER Joy of moving zawierające m.in. materiały edukacyjne stworzone z PKOl i sprzęt sportowy. Inicjatywa została zrealizowana w 16 regionach Polski.

źródło: Ferrero
oprac.: red.