Projekt poszerzający uprawnienia dla urzędu skarbowego

Prawo

Projekt poszerzający uprawnienia dla urzędu skarbowego

Projekt kolejnego etapu uszczelniania systemu podatkowego przewiduje nowe uprawnienia dla pracowników administracji skarbowej. Urzędnik przyjmując rolę klienta będzie mógł sprawdzić, czy sklep wydaje paragony. W wyjątkowych sytuacjach mogą zająć służbowy laptop lub auto na 96 godzin.

Zmiany zaproponowane w projekcie Polskiego Ładu sugerują, że funkcjonariusz administracji skarbowej będzie sprawdzał placówki udając zwykłego klienta. Sprzedawcy muszą rejestrować wszystkie transakcje sprzedażowe na kasach oraz na bieżąco wydawać ich potwierdzenia w formie paragonów. Osoba podająca się za konsumenta musi posiadać legitymację służbową oraz upoważnienie naczelnika urzędu skarbowego lub UCS, jednak nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów przed rozpoczęciem kontroli.

Po przeprowadzonej kontroli zakupowej urzędnik ma obowiązek okazać legitymację oraz przedstawić kontrolowanemu jego prawa i obowiązki. Jeżeli nie zostaną wykryte nieprawidłowości sporządzana zostaje notatka, jeżeli kontrola wypadnie negatywnie należy spisać protokół.

– Czynność ta nie będzie miała charakteru kontroli podatkowej ani kontroli celno-skarbowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, dzięki czemu będzie mniej sformalizowana, a tym samym szybka do przeprowadzenia i nieuciążliwa dla podatników – napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu.

źródło: Rzeczpospolita