Wręczenie statuetek Zasłużony dla Kupiectwa Polskiego

Aktualności

Wręczenie statuetek Zasłużony dla Kupiectwa Polskiego

Podczas noworocznego posiedzenie Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Prezes Zarządu NRZHiU, Tadeusz Zagórski wręczył statuetki Zasłużony dla Kupiectwa Polskiego Januszowi Śniadkowi  – posłowi na Sejm RP oraz Alfredowi Bujarze – Przewodniczącemu Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Otrzymane statuetki wręczone zostały za pomoc przy ustanawianiu wolnych niedziel w  handlu.

W uroczystości wzięli udział Członkowie Prezydium Zarządu NRZHiU, poseł na Sejm RP Janusz Śniadek, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara, Wydawca „Poradnika Handlowca” Wiesław Generalczyk , Ryszard Jaśkowski Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz Krzysztof Steckiewicz – inicjator Wolnej Niedzieli.