Posiedzenie Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Detal/Hurt

Posiedzenie Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

13 lipca 2021 r. w Hotelu Novotel w Gdańsku przy ul. Pszennej 1 odbyło się posiedzenie Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. W trakcie zebrania Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski omówił aktualne sprawy jakimi zajmowała się Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług od ostatniego posiedzenia.

NRZHiU to stowarzyszenie zrzeszające polskich kupców, przedstawicieli tradycyjnego i niezależnego handlu detalicznego, z których wielu swoje obiekty handlowe prowadzi od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Placówki handlowców zrzeszonych w NRZHiU przechodzą zwykle “z ojca na syna” i nie zmagają się z problemem sukcesji.

Podczas posiedzenia omówiono dotychczasową współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami branżowymi, która w ostatnim czasie, z uwagi na pandemię, została ograniczona wyłącznie do spotkań prowadzonych w formie zdalnej.

Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski poinformował, że aktualnie Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług apeluje do rządu o podjęcie działań zmierzających do uszczelnienia zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta.

Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę do podjętych działań, wyrażając opinię, iż wszelkie rozwiązania ustawowe, które miałyby negatywnie wpływać na handel drobnodetaliczny spotykają się ze zdecydowanym i jednoznacznym sprzeciwem kupieckiego środowiska.

Członkowie Zarządu Naczelnej Rady ZHiU otrzymali sprawozdanie finansowe i bilans za 2020 r. oraz sprawozdanie z działalności NRZHiU za 2020 r.

Prezes Zarządu NRZHiU p. Tadeusz Zagórski poinformował, iż Komisja Rewizyjna NRZHiU oraz Prezydium Zarządu NRZHiU zatwierdzili i  zarekomendowali przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020 oraz sprawozdania z działalności NRZHiU za 2020 r.

Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług jednogłośnie przyjął i zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz sprawozdanie z działalności za 2020 r.