Odsłonięcie pamiątkowej tablicy zasłużonym dla Kupiectwa Polskiego

Ludzie

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy zasłużonym dla Kupiectwa Polskiego

Tablica upamiętnia nieżyjące już wybitne postacie, niezwykle zaangażowane na rzecz Kupiectwa Polskiego – Grażynę Karnas, wieloletnią prezeskę Naczelnej Rady oraz prezeskę  Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Józefa Peplińskiego honorowego prezesa Naczelnej Rady, który pełnił również funkcję  prezesa Zrzeszenia Kupiectwa w Szczecinie  oraz Tadeusza Pankowskiego, wiceprezesa NR, prezesa powiatowego ZHiU w Grodzisku Wielkopolskim. “Poradnik Handlowca” był obecny na uroczystości odsłonięcia tablicy. 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej odbyła się 21 grudnia w siedzibie NR przy ul. Oboźnej w Warszawie. Wzięli w niej udział działacze i członkowie RN oraz najbliżsi z rodzin zasłużonych. Poświęcenia tablicy dokonał biskup Rafał Markowski.

Historia Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług sięga początków XX wieku. 28 czerwca 1925 roku odbył się Zjazd Zjednoczeniowy w Grudziądzu z udziałem kilkuset przedstawicieli stowarzyszeń, związków oraz kongregacji kupieckich z całej Polski.