Członkowie NRZHiU przy Radzie Przedsiębiorczości

Aktualności

Członkowie NRZHiU przy Radzie Przedsiębiorczości

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług delegowała Członków Prezydium do prac w Zespołach Roboczych przy Radzie Przedsiębiorczości.

Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Pankowski uczestniczy w pracach Zespołu Roboczego ds. Ordynacji Podatkowej.

Członek Prezydium, Sławomir Michalik delegowany został do Zespołu Roboczego ds. Kształcenia Zawodowego, natomiast Członek Prezydium, Roman Zagórski delegowany został do Zespołu ds. Zamówień Publicznych.