Apel Krajowej Sekcji Handlu NSZZ ,,Solidarność” do POHiD

Aktualności

Apel Krajowej Sekcji Handlu NSZZ ,,Solidarność” do POHiD

09 listopada 2022

9 listopada br. Krajowa Sekcja Handlu NSZZ ,,Solidarność” zaapelowała w liście do Pani Renaty Juszkiewicz – Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji o ograniczenie godzin otwarcia placówek handlowych należących do sieci zrzeszonych w POHiD maksymalnie do godziny 21.00. Prośba ta motywowana jest przede wszystkim chęcią ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, której ceny znajdują się na niespotykanym od dziesięcioleci poziomie. 

Jak czytamy w treści listu:

“Unia Europejska w tym Polska zmaga się z niespotykanym od wielu dziesięcioleci kryzysem energetycznym. Gigantyczne podwyżki cen energii uderzą zarówno w odbiorców indywidualnych, jak i w przedsiębiorstwa”. Kryzys ten bardzo dotkliwie dotyka również branżę handlową.

W ostatnim czasie obserwujemy działania podejmowane przez poszczególne sieci handlowe mające na celu ograniczenie zużycia energii. Należą do nich m.in. wyłączenie części oświetlenia w sklepach oraz skrócenie godzin otwarcia placówek handlowych.

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ ,,Solidarność” od dawna zwraca uwagę, że funkcjonowanie hiper- i supermarketów oraz dyskontów w Polsce do późnych godzin nocnych jest zupełnie pozbawione racjonalnych przesłanek. Ruch w sklepach po godzinie 21.00 radykalnie spada. Z danych, które pozyskaliśmy wynika, że w przypadku hipermarketów utarg między godziną 21.00 a 22.00 stanowi poniżej 1 proc. całodziennych przychodów sklepu. Z kolei w segmencie dyskontów jest to ok. 2 proc. całodziennego utargu. Zakupów dokonują pojedyncze osoby. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży są znacznie niższe od kosztów funkcjonowania sklepów. Trudno znaleźć drugi kraj w Europie, w którym duże sklepy byłyby czynne do tak późnych godzin, jak w Polsce.

Otwarcie sklepów do godziny 23:00, a nawet dłużej jest skrajnie uciążliwe dla pracowników. Zdecydowana większość osób zatrudnionych w handlu to kobiety. Po zakończeniu zmiany późną nocą często nie mają one czym wrócić do domów. Problem ten dotyczy zwłaszcza mniejszych miejscowości, gdzie komunikacja publiczna działa w ograniczonym zakresie. Docierają do nas liczne relacje pracownic sklepów, które są zmuszone w środku nocy wracać z pracy na piechotę. Często mają do pokonania kilka kilometrów. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że takie nocne spacery są zwyczajnie niebezpieczne, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wiele samorządów, z uwagi na kryzys energetyczny ograniczyło oświetlenie ulic.

Ponadto skrócenie godzin funkcjonowania placówek handlowych pozwoliłoby choć trochę zniwelować problem braku rąk do pracy w handlu i ogromnego przeciążenia pracowników. Sieci handlowe od wielu miesięcy borykają się z niedoborami kadrowymi. Na ten fakt wielokrotnie zwracali uwagę w publicznych wypowiedziach nie tylko przedstawiciele związków zawodowych, ale również osoby reprezentujące Państwa organizację.

Radykalne podwyżki cen energii, z którymi mamy do czynienia sprawiają, że praca sklepów do późnych godzin nocnych jest jeszcze bardziej pozbawiona jakiegokolwiek ekonomicznego sensu. W związku z powyższym, Krajowa Sekcja Handlu NSZZ ,,Solidarność” zwraca się z wnioskiem, o ograniczenie godzin otwarcia placówek handlowych należących do sieci zrzeszonych w POHiD maksymalnie do godziny 21.00.

Dla sieci handlowych decyzja ta byłaby przede wszystkim posunięciem racjonalnym i opłacalnym, które pozwoliłoby w znaczący sposób ograniczyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej. Jednocześnie byłoby to rozwiązanie wyczekiwane przez pracowników i z pewnością spotkałoby się z bardzo pozytywnym odzewem z ich strony. Dlatego liczymy, że sieci zrzeszone w POHiD zdecydują się na skrócenie godzin otwarcia swoich sklepów w ramach branżowego porozumienia obejmującego wszystkich członków Państwa organizacji.”