Susza w Europie podbiła ceny zbóż

Aktualności

Susza w Europie podbiła ceny zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 zmniejszy się do 2062,7 mln t wobec 2092,1 mln t w sezonie 2017/2018 co oznacza spadek o 1,4%. Jej obniżenie wynikać będzie z mniejszych zbiorów pszenicy (-5,5%) i jęczmienia (-3,8%), podczas gdy przeciwny efekt będą miały wyższe zbiory kukurydzy (+1,9%). Niższa produkcja pszenicy oraz jęczmienia będzie wynikać głównie z ich mniejszych zbiorów w Rosji i w UE ze względu na suszę.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 2018/2019 zwiększy się do 2129,1 mln t wobec 2107,3 mln t (+1%). Będzie to związane głównie z wyższym spożyciem kukurydzy (+2,6%), wynikającym z silnego wzrostu jej konsumpcji w Chinach. Spadek spożycia zostanie natomiast odnotowany w przypadku pszenicy (-0,2%) oraz jęczmienia (-2,5%).

Kontynuacja wzrostu spożycia zbóż przy jednoczesnym spadku ich produkcji doprowadzi do obniżenia światowych zapasów zbóż, które na koniec sezonu 2018/2019 wyniosą 538,1 mln t wobec 604,4 mln t w ubiegłorocznym sezonie.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych GUS ze względu na suszę tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi obniżą się o ok. 14% rok do roku do 24 mln t. Tym samym będzie to ich najsilniejszy spadek od 2006 r.

Jak podkreślają eksperci Credit Agricole Bank Polska: W kolejnych kwartałach oczekujemy, że światowe ceny zbóż będą kształtowały się w trendzie wzrostowym, wspierane przez ich niższe zapasy, a także wzrost cen ropy naftowej. Mimo spadku, światowe zapasy zbóż pozostaną jednak relatywnie wysokie. Tym samym uważamy, że ceny zbóż w kolejnych kwartałach będą kształtowały się wyraźnie poniżej poziomów z ostatniego maksimum lokalnego z 2012 r. Głównym ryzykiem dla naszego scenariusza są kolejne szacunki sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż, w szczególności przyszłoroczne prognozy na sezon 2019/2020. Uwzględniając tendencje na światowym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 76 zł/dt i 68 zł/dt na koniec 2018 r. oraz ok. 74 zł/dt i 62 zł/dt na koniec 2019 r.

Źródło: AgroMapa opracowana przez Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay