Łagodny wzrost cen rzepaku

Gospodarka

Łagodny wzrost cen rzepaku

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2020/2021 zwiększy się do 610,4 mln t wobec 577,2 mln t w sezonie 2019/2020 (+5,8%).

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 2020/2021 zmniejszy się do 68,1 mln t wobec 68,2 mln t w sezonie 2019/2020 (-0,1%), pozostając tym samym na najniższym poziomie od 9 lat. Jest to związane przede z kolejnym słabym sezonem w UE, gdzie ze względu na suszę w Europie Zachodniej zbiory będą o prawie 20% niższe od swojej średniej za ostatnie 10 lat. Z kolei zgodnie z szacunkami GUS krajowe zbiory rzepaku będą o ok. 11% wyższe w ujęciu rocznym. Zużycie rzepaku w sezonie 2020/2021 obniży się do 69,9 mln t wobec 70,9 mln t w sezonie 2019/2020 (-1,3% r/r). W efekcie zapasy końcowe na rynku rzepaku w sezonie 2020/2021 obniżą się do 4,6 mln t wobec 6,4 mln t w sezonie 2019/2020 (-28,2%), a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 6,5% wobec 9%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 2004/2005.

Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 2020/2021 zwiększy się do 613 mln t wobec 598 mln t w sezonie 2019/2020 (+2,5%). W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 2020/2021 zmniejszą się o 2,4% r/r i wyniosą 108,3 mln t, a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie obniży się do 17,7% wobec 18,5% w poprzednim sezonie. Mimo drugiego roku z rzędu spadku wskaźnik pozostanie jednak na wysokim na tle historycznym poziomie, co ograniczać będzie przestrzeń do wzrostu cen roślin oleistych w kolejnych kwartałach.

Sytuacja cenowa na światowym rynku roślin oleistych normalizuje się po silnych spadkach cen obserwowanych w początkowej fazie pandemii. Czynnikiem pozytywnym dla cen jest obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen ropy naftowej, który oddziałuje w kierunku wzrostu popytu na biopaliwa. W kolejnych kwartałach ceny pozostaną jednak najprawdopodobniej pod presją znaczących zapasów roślin oleistych w warunkach osłabionego przez ekonomiczne skutki pandemii światowego popytu.

Uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe eksperci Credit Agricole prognozują, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie 1720 zł/t oraz 1740 zł/t na koniec 2021 r. Ich zdaniem przestrzeń dla silniejszego wzrostu cen rzepaku mimo jego niższej produkcji jest ograniczona z uwagi na znaczące zapasy soi. Czynnikami ryzyka dla tego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród światowych producentów roślin oleistych, kształtowanie się cen ropy naftowej oraz dalszy przebieg pandemii.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole

Foto: Pixabay

oprac. P.Ł.