Ceny produktów rolnych w lipcu 2020 r.

Gospodarka

Ceny produktów rolnych w lipcu 2020 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lipcu 2020 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,7%), jak i w porównaniu z lipcem 2019 r. (o 4,2%) – informuje GUS.

W lipcu 2020 r. ceny pszenicy w skupie były niższe niż przed miesiącem o 11,9% i wyniosły 71,61 zł/dt, ale wyższe w porównaniu z lipcem 2019 r. – o 6%. Za żyto w skupie płacono 55,46 zł/dt, tj. o 9,6% mniej niż w czerwcu br. oraz o 4,1% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W lipcu 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono 65,16 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,7%, a w skali roku – 40,1%. Ceny skupu żywca wołowego (6,29 zł/kg) wzrosły zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w skali roku – odpowiednio o 0,3% i 1,1%. Cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,03 zł/kg i była niższa o 9,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10,7% w stosunku do lipca 2019 r. Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 3,3%, tj. do poziomu 3,58 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 11,2%. Za 1 hl mleka płacono w skupie 130,69 zł, tj. o 0,1% więcej niż przed miesiącem i o 0,4% więcej niż przed rokiem.

Foto: Pixabay

oprac. P.Ł.