Spadki na rynku mięsa

Gospodarka

Spadki na rynku mięsa

Wzmożone zakupy produktów spożywczych „na zapas” w drugim tygodniu marca spowodowały istotne wzrosty cen mięsa drobiowego. Choć zmiany na rynku detalicznym były prawdopodobnie bardziej zauważalne, to jednak szok popytowy spowodował istotne zmiany w cenach skupu brojlerów na wolnym rynku. Według portalu cenyrolnicze.pl w drugim tygodniu marca (9- 16.03) wzrosły one o blisko 11%, jednak kolejny tydzień przyniósł znaczące obniżenie popytu i łączne spadki cen o blisko 18%. Oznacza to, że ceny, biorąc pod uwagę skup poza kontraktacją, były zdecydowanie niższe niż przed rokiem. Tendencje te potwierdzają również dane MRiRW, wg których tuszki kurcząt patroszonych (65% z szyjami) w drugim tyg. marca podrożały o 9,6% t/t, a kolejny tydzień przyniósł spadki ich cen o 8,8% t/t. Obniżki cen nasilane są dodatkowo mniejszą sprzedażą do sektora HoReCa (w tym eksportową).

Spadki notuje się również na rynku wieprzowiny ¬ ceny trzody na niemieckim VEZG w dn. 4-18 marca zmalały o 6,4% do poziomu 1,89 EUR/kg, podążając za obniżkami na rynku chińskim. Mimo problemów w dostawach do Państwa Środka popyt wciąż był znacząco wyższy niż przed rokiem z uwagi na deficyt mięsa, będący konsekwencją ASF. Wskazywać mogą na to dane USDA, według których amerykański eksport mięsa wieprzowego do Chin od początku roku do 19 marca wzrósł 4,9-krotnie. Poprawa sytuacji w zakresie dostaw do Chin, w których problem koronawirusa maleje, będzie utrzymywać ceny na prawdopodobnie wysokim poziomie. Czynnikiem hamującym może być jednak spowolnienie popytu na rynku europejskim, a także duże ryzyko związane z rozprzestrzeniającym się w dalszym ciągu ASF w kraju. Według GIW w marcu odnotowano przypadek ASF w woj. lubuskim w odległości 10,5 km od niemieckiej granicy (dotychczas najbliżej Niemiec), dodatkowo potwierdzono również pierwsze ognisko ASF w 2020 w gospodarstwie utrzymującym 23,7 tys. szt. świń (największe do tej pory). Sytuacja związana z koronawirusem może wpłynąć hamująco na działania ograniczające problem ASF w Polsce (np. odstrzał dzików).

Zaburzenia w dostawach do Włoch, w tym spadek sprzedaży w gastronomii, wynikające z ograniczeń wprowadzanych w walce z koronawirusem spowodowały zauważane spadki cen na rynku bydła. Włochy są największym odbiorcą mięsa wołowego z Polski (23% eksportu w 2019) oraz bydła żywego. W dn. 3-24 marca ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce zmalały 6% (za cenyrolnicze.pl). Dalsze kształtowanie się cen uzależnione będzie od tempa odbudowy sprzedaży na rynek włoski, co z uwagi na sytuację w tym kraju, prawdopodobnie będzie utrudnione w ciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: Agro Nawigator PKO Banku Polskiego

Foto: Pixabay