Produkty rolno-spożywcze z wahaniami cen

Aktualności

Produkty rolno-spożywcze z wahaniami cen

04 września 2018

  • #artykuły rolno-spożywcze
  • #Produkty rolno-spożywcze

Pogoda ma duży wpływ na ceny żywności w tym sezonie. Ze względu na suszę wzrosły już ceny produktów zbożowych oraz warzyw. Zmiany pogodowe przekładają się także na spadki produkcji mleka, co może spowodować zwiększenie cen.

Ceny pszenicy pod koniec sierpnia osiągnęły poziom najwyższy od 2013 r. Niewykluczone są dalsze wzrosty cen z uwagi na pogarszające się prognozy światowych zbiorów. Większa ma być podaż kukurydzy. Poprawiają się oczekiwania dotyczące zbiorów w Ameryce Północnej.

Susza w Australii przekłada się na spadki produkcji mleka. W Unii Europejskiej, również z uwagi na suszę, możliwe jest spowolnienie wzrostów produkcji w drugiej połowie 2018 r. Spadków można spodziewać się w Irlandii, która jest istotnym producentem mleka w UE i drugim po Holandii eksporterem masła we Wspólnocie.

Brazylia odbudowuje zaufanie na światowym rynku drobiu. W 2019 r. możliwy jest 3% wzrost eksportu mięsa kurcząt z tego kraju. Pogarsza się saldo w handlu wieprzowiną z Polski. Eksport mięsa w pierwszej połowie 2018 r. wzrósł niespełna o 1% w stosunku rocznym, przy blisko 10% wzroście importu.

Niższe zbiory warzyw w Polsce i UE przekładać się będą na wzrost ich cen. Susza odbije się także na produkcji ziemniaków u głównych unijnych producentów. Plony ziemniaków w Niemczech, największego gracza na unijnym rynku, mogą zmniejszyć się aż o 25% rok do roku.

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w pierwszej połowie roku wzrósł o 5,3% r do 13,86 mld EUR wobec 13% wzrostu w całym 2017. Spowolnienie to efekt mniejszego eksportu zbóż, a także owoców.

Źródło: AgroNawigator opracowany przez PKO BP

Foto: Pixabay