Jaki będzie rok 2019 na rynku artykułów rolno-spożywczych?

Aktualności

Jaki będzie rok 2019 na rynku artykułów rolno-spożywczych?

W 2018 r. ceny produktów rolnych utrzymywały się w tendencji spadkowej. Indeks cen żywności FAO w okresie styczeń-listopad 2018 był przeciętnie niższy o 3,5% rok do roku. Spadek wynikał przede wszystkim z obniżenia światowych cen produktów mleczarskich, olejów roślinnych oraz cukru. W 2019 r. obniżki cen produktów rolnych na świecie mogą się utrzymać, choć spadki będą prawdopodobnie łagodniejsze niż w 2018 r. – prognozują eksperci PKO BP.

W pierwszej połowie 2019 r. wysokie wzrosty cen pszenicy utrzymają się. Wspierane będą zmniejszającą się dostępnością zbóż u głównych eksporterów. W drugiej połowie 2019 r. mogą nastąpić natomiast obniżki cen wskutek wzrostu światowej produkcji oraz relatywnie wysokich zapasów początkowych w sezonie 2019/2020. Oczekuje się, że przeciętna cena skupu pszenicy w Polsce w 2019 r. będzie wyższa o 2-5%, jednak w samej w pierwszej połowie 2019 r. wzrost może wynieść 20-24% rok do roku.

Na niskim poziomie utrzymywać się będą ceny cukru. Oczekiwania dotyczące zmniejszenia powierzchni upraw buraków cukrowych z powodu obniżenia opłacalności, a także możliwy spadek produkcji cukru trzcinowego, pozwalają oczekiwać wzrostów jego cen najwcześniej w drugiej połowie 2019 r.

Wzrost światowej podaży mleka i spadki cen produktów mleczarskich wskazują na utrzymanie obniżek cen mleka w 2019 r. Oczekuje się, że przeciętna cena skupu mleka w 2019 r. obniży się o 4-6% po spadku o nieco ponad 3% w 2018 r. Czynnikiem łagodzącym spadki może być spowolnienie wzrostu światowej produkcji na początku 2019 r., a także zmniejszenie presji w postaci wysokich zapasów interwencyjnych mleka w proszku w UE. Rynkowi mleka sprzyja rosnący popyt na produkty mleczarskie na świecie.

Przeciętna cena skupu żywca wieprzowego w 2019 r. nie zmieni się istotnie w relacji do 2018 r. Spadki cen będą utrzymywać się w pierwszej połowie 2019 r., a w drugiej połowie 2019 r. możliwe są wzrosty. Szacuje się, że zmiana średniej ceny skupu GUS będzie w granicach od -2% do +2%. Ograniczanie produkcji wieprzowiny w UE, na które wskazują dane o pogłowiu w niektórych krajach UE, będzie czynnikiem sprzyjającym poprawie koniunktury. Czynnikiem ryzyka jest scenariusz dalszego rozwoju ASF w Europie. W krótkim okresie możliwy jest wzrost popytu w Chinach z uwagi na rozwoju ASF w tym kraju i dość znaczące straty w produkcji.

W przypadku owoców głównym czynnikiem decydującym o poziomie cen będzie wielkość krajowych zbiorów. Wysoki ich poziom w 2018 r. pozwolił na zwiększanie zapasów przetworów, co osłabiać może popyt w 2019 r. Niemniej, w przypadku jabłek do przetwórstwa wysoki eksport koncentratu jabłkowego do USA może oddziaływać w kierunku jego wzrostu. Rosnąca konkurencja zagraniczna oraz ograniczone możliwości zwiększenia popytu w UE są czynnikami negatywnymi dla eksportu owoców.

Źródło: Agro Nawigator przygotowany przez PKO BP

Foto: iStock.com