Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu?

Aktualności

Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu?

Przedstawiciele biura Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w dniu 27 listopada br. wzięli udział w konferencji pod hasłem „Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu?”, organizowanej przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Instytut Żywności i Żywienia. Celem wydarzenia było podkreślenie roli edukacji konsumentów, w tym zaprezentowanie działań realizowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz znaczenie współpracy pomiędzy producentami, naukowcami a organami administracji publicznej.

Wydarzenie podzielone były na dwie części. Pierwszą część wykładową otworzyła dr Regina Wierzejska z Instytutu Żywności i Żywienia, która opowiedziała o znakowaniu żywności. Podsumowała co i w jakiej formie może znaleźć się na etykietach produktach spożywczych, oraz zachęcała uczestników do czytania i porównywania tych informacji. Kolejny wykład poprowadziła dietetyczka – Klaudia Wiśniewska, która oceniła jak odżywiają się Polacy, przedstawiła trendy w spożyciu żywności i porównała je z zaleceniami żywności. Kolejnym poruszonym na wydarzeniu tematem, nawiązującym do poprzedniego wykładu było właśnie omówienie najczęstszych błędów żywieniowych.

Ostatni wykład poprowadziła dietetyczka z Instytutu Żywności i Żywienia – Magdalena Sona-Strzelińska, która podkreśliła ogromną rolę edukacji konsumentów jako ważnego elementu profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych. Opowiedziała ona o działaniach edukacyjnych prowadzonych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, a także o ideach jego powstania. Poinformowała również o kampaniach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników IŻŻ oraz o stworzeniu Centrum Dietetycznego Online, z którego już dziś korzystają tysiące zainteresowanych.

Kolejną częścią konferencji były dwie debaty eksperckie w których uczestniczyli przedstawicieli producentów żywności, organów administracji publicznej i naukowców w trakcie których dyskutowane były możliwości wspólnych działań podejmowane przez przemysł spożywczy w celu poprawy zdrowia Polaków. W pierwszej debacie udział wzięli prof. Bogdan Wojtyniak , Zastępca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym NIZP-PZH, dr Regina Wierzejska z IŻŻ, dr Katarzyna Wolnicka- Kierownik Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, a także Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacj Producentów Żywności, a także Grzegorz Łapanowski, znany kucharz, propogator gotowania, a także prezes Fundacji Szkoła na Widelcu. Podczas debaty omówione zostały najważniejsze wnioski z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, którego jednym z kluczowych wniosków jest fakt, że tylko co drugi Polak ma świadomość że to jego własne zachowania mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka takich chorób jak nadciśnienie tętnicze czy zawał serca. Podkreślono, że temat zdrowego żywienia jest obecni bardzo modny i często wypowiadają się w tym zakresie osoby bez wystarczającej wiedzy eksperckiej, co potęguję powielanie mitów i wprowadzanie konsumentów w błąd.

W drugiej debacie poruszono zagadnienia związane z tym, jakie działania dotychczas podjął przemysł spożywczy na rzecz poprawy zdrowia. Do tej rozmowy zostali zaproszeni przedstawiciele sieci Biedronka – Justyna Szymani oraz Lidl – Aleksandra Robaszkiewicz, a także przedstawicielka firmy Coca Cola Poland Services – Gabriela Bar, którzy przedstawili zebranym działania podejmowane przez ich firmy w celu poprawy zdrowia ich klientów. W tej części debaty udział wzięli również Andrzej Gantner z PFPŻ oraz dr Beata Przygoda, Kierownik Pracowni Witamin z IŻŻ.           

Źródło i foto: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju