Wybrano Zarząd PSPO

Aktualności

Wybrano Zarząd PSPO

24 kwietnia 2019

  • #Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

17 kwietnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, podczas którego wybrano Zarząd organizacji na nową kadencję 2019-2021.

Członkowie PSPO zdecydowali, że w Zarządzie zasiadać będą przez kolejne 2 lata dotychczasowi przedstawiciele zrzeszonych tłoczni w osobach Mariusza Szeligi (Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.), Radosława Stasiuka (ADM), Grzegorza Barczewskiego (Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. ) oraz Wiesława Dziąga (Komagra Sp. z o.o.). Nową osobą we władzach Stowarzyszenia jest Janusz Łojewski, Prezes Zarządu Agrolok Sp. z o.o. , którego firma dołączyła w ubiegłym roku do grona członków wspierających PSPO po uruchomieniu instalacji przetwarzania nasion roślin oleistych. Zastąpił on Zbigniewa Klesyka, który reprezentował na forum Stowarzyszenia firmę BestOil Sp. z o.o. W ramach ukonstytuowania się nowego Zarządu funkcję Prezesa Zarządu ponownie powierzono Mariuszowi Szelidze, pozostali członkowie Zarządu sprawują funkcję Wiceprezesów.

Foto: Pixabay