Połączenie Instytutu Żywności i Żywienia i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Aktualności

Połączenie Instytutu Żywności i Żywienia i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

29 stycznia 2020

  • #Instytut Żywności i Żywienia

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

Połączenie instytutów następuje przez włączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny po włączeniu Instytutu Żywności i Żywienia zachowuje dotychczasową nazwę.

Przedmiotem podstawowej działalności połączonego Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu nauk o zdrowiu, dostosowanych do potrzeb systemu zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących monitorowania i analiz stanu zdrowia ludności oraz jego uwarunkowań, organizacji systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa żywności oraz sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka, promocji zdrowia, epidemiologii i diagnostyki chorób zakaźnych, nadzoru epidemiologicznego, szczepień ochronnych, bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska i surowców uzdrowiskowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Źródło: PFPŻ ZP

Foto: bigstockphoto.com