Akcjonariusze Emperia Holding poparli zmianę statutu spółki

Aktualności

Akcjonariusze Emperia Holding poparli zmianę statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding przegłosowało uchwałę dotyczącą zmiany statutu spółki. Przyjęcie uchwały poparli akcjonariusze reprezentujący aż 97,7 proc. głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Spełniony został w ten sposób jeden z warunków wezwania do sprzedaży akcji Emperii Holding ogłoszonego przez Maxima Grupė.

Na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej litewski inwestor ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Emperii, będącej właścicielem sieci sklepów Stokrotka. Wezwanie obejmuje 12.342.027 akcji Emperia Holding stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki.

Pozostałe warunki ogłoszonego wezwania obejmują, m.in. uzyskanie zgody na koncentrację ze strony UOKiK oraz osiągnięcie progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami w wezwaniu uprawniających do 66 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

Foto: Pixabay