Emperia Holding skomentowała roszczenia Eurocash

Aktualności

Emperia Holding skomentowała roszczenia Eurocash

Zarząd Emperia Holding, w skład której wchodzi sieć sklepów Stokrotka, wydał oficjalny komentarz dotyczący roszczenia Grupy Eurocash w sprawie zmiany statusu spółki.  Treść komentarza w rozwinięciu.

Komentarz Zarządu Emperia Holding S.A. dotyczący wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding w sprawie zmiany statutu poprzez wstrzymanie wykonania tej uchwały, w kontekście wezwania ogłoszonego przez Maxima Grupė do sprzedaży 100 proc. akcji Emperii Holding.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Emperia Holding S.A. pragniemy podkreślić, że postanowienie Sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, w ocenie spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding w postaci podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki uchwały o zmianie statutu spółki.

Zarząd Emperia Holding S.A. nie zgadza się ze wskazanym powyżej rozstrzygnięciem Sądu, w związku z czym podjął decyzję o jego zaskarżeniu.

Pragniemy również zaznaczyć, że sprzeciw wobec uchwały w sprawie zmiany statutu spółki zgłosiła jedynie spółka Eurocash. Podkreślamy, że na grudniowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwałę o zmianie statutu poparli akcjonariusze reprezentujący ponad 98 proc. głosów w spółce.