Jesteś tutaj

Susza w Europie podbiła ceny zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 zmniejszy się do 2062,7 mln t wobec 2092,1 mln t w sezonie 2017/2018 co oznacza spadek o 1,4%. Jej obniżenie wynikać będzie z mniejszych zbiorów pszenicy (-5,5%) i jęczmienia (-3,8%), podczas gdy przeciwny efekt będą miały wyższe zbiory kukurydzy (+1,9%). Niższa produkcja pszenicy oraz jęczmienia będzie wynikać głównie z ich mniejszych zbiorów w Rosji i w UE ze względu na suszę.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 2018/2019 zwiększy się do 2129,1 mln t wobec 2107,3 mln t (+1%). Będzie to związane głównie z wyższym spożyciem kukurydzy (+2,6%), wynikającym z silnego wzrostu jej konsumpcji w Chinach. Spadek spożycia zostanie natomiast odnotowany w przypadku pszenicy (-0,2%) oraz jęczmienia (-2,5%).

Kontynuacja wzrostu spożycia zbóż przy jednoczesnym spadku ich produkcji doprowadzi do obniżenia światowych zapasów zbóż, które na koniec sezonu 2018/2019 wyniosą 538,1 mln t wobec 604,4 mln t w ubiegłorocznym sezonie.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych GUS ze względu na suszę tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi obniżą się o ok. 14% rok do roku do 24 mln t. Tym samym będzie to ich najsilniejszy spadek od 2006 r.

Jak podkreślają eksperci Credit Agricole Bank Polska: W kolejnych kwartałach oczekujemy, że światowe ceny zbóż będą kształtowały się w trendzie wzrostowym, wspierane przez ich niższe zapasy, a także wzrost cen ropy naftowej. Mimo spadku, światowe zapasy zbóż pozostaną jednak relatywnie wysokie. Tym samym uważamy, że ceny zbóż w kolejnych kwartałach będą kształtowały się wyraźnie poniżej poziomów z ostatniego maksimum lokalnego z 2012 r. Głównym ryzykiem dla naszego scenariusza są kolejne szacunki sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż, w szczególności przyszłoroczne prognozy na sezon 2019/2020. Uwzględniając tendencje na światowym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 76 zł/dt i 68 zł/dt na koniec 2018 r. oraz ok. 74 zł/dt i 62 zł/dt na koniec 2019 r.

Źródło: AgroMapa opracowana przez Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

W sezonie 2017-2018 zanotowano spadek produkcji zbóż. Zmniejszyły się również światowe zapasy. Nie powinno to jednak znacząco wpłynąć na wzrost cen. Jak szacują eksperci Credit Agricole Bank Polska nastąpić powinna stabilizacja cen na światowym rynku.

Zbiory zbóż wstępnie szacuje się na około 24 mln t, tj. o około 14% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ponad 4,2 mln t, tj. o ponad połowę więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych. Natomiast zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,6 mln t, tj. o ponad 25% więcej od zbiorów z 2017 r. – szacuje GUS.

X