Żabka Polska uczestnikiem projektu Franczyza 2.0

Franczyza

Żabka Polska uczestnikiem projektu Franczyza 2.0

23 kwietnia 2021

Projekt Franczyza 2.0 to całoroczna wielokierunkowa inicjatywa skierowana do rynku franczyzy, która ma stymulować powstawanie nowej jakości zarządzania, działania i bezpieczeństwa współpracy w tym modelu biznesowym. Ma ona także wpływać na zwiększanie powszechnej świadomości rynkowej na temat najlepszych praktyk w rozwoju sieci franczyzowych.

Jednym z elementów inicjatywy był webinar zorganizowany przez redakcję magazynu Forbes pt. “Franczyza 2.0. Strategia, edukacja, technologia. Jak rozpoznać dobrą franczyzę?”, w ramach którego zaproszeni goście reprezentujący różne sieci franczyzowe, rozmawiali m.in. o perspektywach rozwoju tego rynku w Polsce, jak również o znaczeniu szkoleń we właściwym przygotowaniu franczyzobiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Z ramienia Żabka Polska w wydarzeniu wziął udział dr Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający.

– Projekt Franczyza 2.0. pozwoli zaprezentować te przykłady sieci franczyzowych, które charakteryzuje najwyższa jakość, a ich działalność oparta jest na najlepszych praktykach. Żabka od lat stara się wyznaczać wzorce w tym zakresie. Stawiamy na intensywny rozwój technologii wspierających funkcjonowanie biznesów naszych franczyzobiorców. Prowadzimy wielotorowy cykl szkoleń wzmacniający kluczowe kompetencje przedsiębiorców i działamy w oparciu o dobrze przemyślaną strategię, która pozwala odnosić sukcesy nie tyle samej sieci, co wszystkim działającym w jej ramach. Mam nadzieję, że Projekt Franczyza 2.0 przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji tego modelu – podkreśla dr Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska. 

Aktywność Żabka Polska w ramach Franczyzy 2.0. potrwa przez cały rok. Autorką i inicjatorką projektu jest Monika Ferreira, Founding Partner i Doradca Strategiczny w I’GS In Good Strategy.