Wysoki eksport pszenicy z Polski

Gospodarka

Wysoki eksport pszenicy z Polski

15 czerwca 2020

  • #artykuły rolno-spożywcze
  • #eksport pszenicy

Z danych KE wynika, że eksport pszenicy z Polski w maju utrzymywał się na wysokim poziomie, przy malejącej dynamice unijnego eksportu. Według danych KE od 1 lipca’19 do maja’20 eksport pszenicy z Polski na rynki pozaunijne wzrósł 2,8-krotnie. Tym samym udział Polski w eksporcie Wspólnoty poza UE w okresie 27 kwietnia – 25 maja wyniósł aż 33%.

Można szacować, że od początku sezonu 2019/20 (11 mies.) z Polski wyeksportowano ponad 3,7 mln t pszenicy. Wysoki eksport zbóż był motorem napędowym polskiego eksportu rolno-spożywczego w I kwartale 2020 r. – jego wkład w dynamikę sprzedaży zagranicznej żywności i zwierząt żywych (+8,6% r/r) wyniósł 4,9 pp.

Koniec sezonu może przynieść spowolnienie polskiego eksportu z uwagi na wyczerpujący się potencjał eksportowy (niski poziom zapasów na początku sezonu 2019/20 przy relatywnie niskich zbiorach) oraz zmiany na rynkach walutowych (osłabienie USD do PLN w drugiej połowie maja).

Źródło: Agro Nawigator PKO BP

Foto: Pixabay