Wydatki Polaków na żywność

Aktualności

Wydatki Polaków na żywność

W Polsce udział żywności w łącznych wydatkach konsumentów sięga 15,2% – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Europejska średnia kształtuje się na poziomie 11,1%.

Największe procentowo wydatki na żywność dotykają mieszkańców Rumunii – 26,4%. Łącznie z napojami bezalkoholowymi – nawet 27,4%. Wysokie wydatki odnotowano także na Litwie – 20,1%, w Estonii – 18,7%, w Bułgarii – 17,6%.

Odwrotnie sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii (tylko 7,2% w strukturze wydatków), Luksemburgu (7,8%), Irlandii (8,3%) i Austrii (8,8%).

W Polsce jeszcze w 2007 r. udział żywności w łącznych wydatkach konsumentów sięgał 18,6%. W 2017 r. wynosił 15,2%. Tak silnego spadku udziału żywności w wydatkach konsumenckich w ciągu ostatniej dekady nie zanotowano w żadnym innym kraju unijnym.

Źródło: obserwatorfinansowy.pl

Foto:shutterstock.com