Bezpieczeństwo żywności najważniejsze dla konsumentów

Gospodarka

Bezpieczeństwo żywności najważniejsze dla konsumentów

Według przeprowadzonego przez DNV GL badania ViewPoint, bezpieczeństwo żywności jest dla konsumentów niezmiernie ważne. O nawyki zakupowe dotyczące żywności zapytano łącznie 4500 konsumentów z całego świata, a wyniki wskazują na silną preferencję ukierunkowaną na czynniki wpływające na indywidualnego konsumenta. Bezpieczeństwo żywności (55% respondentów) oraz kwestie zdrowotne (53%) uznane zostały za dużo ważniejsze od szerszych uwarunkowań zewnętrznych, takich jak środowisko (38%) oraz aspekty społeczne (35%). 

Badanie ujawniło pewną wyraźną różnicę: niemarkowa żywność pakowana nie cieszy się takim samym zaufaniem, jak artykuły markowe (wskazania 69% i 85%).

Konsumenci są nawet skłonni płacić więcej za produkty, którym ufają. Weryfikacja informacji o produkcie, czy też certyfikat potwierdzający zgodność produktu lub producenta z wymaganiami normy dotyczącej bezpieczeństwa żywności sprawia, że taką chęć deklaruje 69% respondentów. Certyfikacja bezpieczeństwa żywności na poziomie producenta jest dość powszechna. Z badania wynika, że poprawa komunikacji z konsumentami w zakresie bezpieczeństwa żywności i innych cech produktów przynosi branży spożywczej ogromne korzyści.

Foto: shutterstockc.com