Sesja plenarna dotycząca żywności w Parlamencie Europejskim

Aktualności

Sesja plenarna dotycząca żywności w Parlamencie Europejskim

W środę, 15 marca 2017 r., posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli zmiany w przepisach, gwarantujące wysokie standardy żywności przeznaczonej na unijny rynek. Nowe prawo ma również zapobiec procederom fałszowania żywności i etykiet.

Przepisy wprowadzające skuteczniejsze inspekcje żywności podczas kolejnych etapów podroży od producenta na stoły konsumentów, zostały przyjęte podczas głosowania w środę. Przepisy uzgodnione już nieformalnie pomiędzy posłami i Radą, mają poprawić możliwość śledzenia żywności, ułatwić walkę z oszustwami oraz przywrócić zaufanie konsumentów. Przepisy mają zapewnić powstanie pełnego, zintegrowanego oraz skuteczniejszego systemu kontroli w obszarach bezpieczeństwa żywności i paszy, kontroli wymagań dotyczących weterynarii oraz zdrowia roślin, jak również kontroli produkcji organicznej i zasad oznakowania geograficznego produktów.

– Po skandalu związanym z używaniem końskiego mięsa, konsumenci mieli poważne wątpliwości dotyczące skuteczności systemu śledzenia produktów w łańcuchu dostawców mięsa. Parlament Europejski, chciał rozwiać te obawy, dlatego opracowaliśmy zasady, które pozwalają właściwym władzom na zwalczanie fałszowania żywności oraz system odstraszających kar, w wypadku ich naruszania –  powiedziała Karin Kadenbach (S&D, AT), odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym pomiędzy Parlamentem i Radą, wprowadzone zostaną:

pełny zakres kontroli, obejmujący cały łańcuch żywnościowy: kontrole żywności, paszy, zdrowia roślin, pestycydów, dobrostanu zwierząt, zasad oznakowania geograficznego oraz produkcja organiczna żywności

    t

  • niezapowiedziane kontrole, oparte na potencjalnym ryzyku, we wszystkich sektorach
  • t

  • skuteczniejsze środki walki z fałszerstwami i oszustwami
  • t

  • przepisy dotyczące importu zwierząt i innych produktów z krajów trzecich
  • t

  • kontrole Komisji Europejskiej w państwach członkowskich i w krajach trzecich

 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec 2019 roku.

Źródło: PE

Fot.: Pixabay