Europa zachęca świat do wprowadzenia zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach

Gospodarka

Europa zachęca świat do wprowadzenia zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach.  Przypomnijmy, że od 2013 roku w Europie obowiązuje zakaz testów na zwierzętach. Bazując na tych doświadczeniach, Parlament Europejski w czwartek, 3 maja, wezwał do rozpoczęcia kampanii wysokiego szczebla w celu wprowadzenia ogólnoświatowego zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach w branży kosmetycznej.

Na terenie UE obowiązuje od 2013 taki zakaz, jednak około 80% krajów na świecie nadal zezwala na testowanie na zwierzętach.

Europejscy parlamentarzyści wezwali przywódców UE do „wykorzystania swoich sieci dyplomatycznych w celu zbudowania koalicji i rozpoczęcia międzynarodowej konwencji w ramach ONZ” aby zakazać całkowitego testowania kosmetyków na zwierzętach do 2023 r.

Miriam Dalli, maltańska europosłanka, autorka rezolucji, zauważyła, że sektor kosmetyczny w Europie prosperuje, pomimo obowiązywania zakazu, a nawet jego obowiązywanie miało wręcz pozytywny wpływ na przemysł, stymulując innowacje. Jak podkreśliła Dalli: „humanitarne alternatywy dla testów na zwierzętach mogą obejmować proste organizmy, takie jak bakterie lub tkanki i komórki ludzkie, a także wyrafinowane modele komputerowe”. Europarlamentarzystka zaakcentowała, że mając takie możliwości testowania kosmetyków nie ma zatem sensu wywoływać u zwierząt niepotrzebnego bólu

Źródło: Euractiv, European Parliament

Fot.: Pixabay