Tarcza finansowa – kiedy pieniądze dla firm?

Gospodarka

Tarcza finansowa – kiedy pieniądze dla firm?

Tarcza finansowa jest nową inicjatywą rządu, która razem z Tarczą antykryzysową sięgnie swoim rozmiarem ponad 300 mld zł. „Nowa Tarcza jest tak skonstruowana, żeby bardzo szybko przekazać środki na ratowania miejsc pracy” – wyjaśnił Mateusz Morawiecki. Szef rządu ocenił, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uda się uratować od 2 do 5 mln miejsc pracy. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapewnił, że środki uruchamiane w ramach Tarczy finansowej dotrą do przedsiębiorców w ciągu 2-3 tygodni. – Niepokojące jest to, że te pieniądze mają trafić do firm w ciągu dwóch-trzech tygodni, a one potrzebują kroplówki już teraz – powiedział w rozmowie z Business Insider Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club.

Dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik w porannej rozmowie w TVN24 pochwalił pomysł rządu, jednak zauważył, że jest on spóźniony. – Wciąż nie wiadomo, kiedy te pieniądze dotrą do przedsiębiorców, bo w tym momencie jeszcze ich nie ma. PFR musi zorganizować 100 mld – prawdopodobnie wyemituje obligacje, kupią je banki, a NBP obieca im, że później je wykupi. Finał będzie więc taki, że będziemy mieli dodatkową do czynienia z dodatkową emisją pieniądz. Nie ma innego mechanizmu, by te 100 miliardów dorzucić, bo tych pieniędzy w budżecie w tym momencie nie ma – powiedział.

Chcąc skorzystać z pomocy, firmy będą musiały spełnić dwa warunki. Pierwszy to utrzymanie działalności, drugi to niezwalnianie pracowników. Jak wyjaśnił Mateusz Morawiecki, przedsiębiorcy nie będą musieli także wypełniać wielu zaświadczeń czy dokumentów. „Wystarczy oświadczenie” – zaznaczył premier. „Wszystko będzie się działo on-line” – dodał.

Najważniejsze rozwiązania w skrócie:

 •        ok. 25 mld zł dla mikrofirm
 •        ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm
 •        ok. 25 mld zł dla dużych firm

Pomoc dla mikrofirm:

 • Może otrzymać ją przedsiębiorca, którzy zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Możliwa do uzyskania, jeśli przedsiębiorca odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19
 • Można ją otrzymać, jeżeli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. i na ten dzień lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).

Subwencja będzie wyliczana na podstawie spadku obrotów:

 • Spadek obrotów o 25-50 proc. – 12 tys. zł na 1 pracownika
 • Spadek obrotów 50-75 proc. – 24 tys. zł na 1 pracownika
 • Spadek obrotów powyżej 75 proc. – 36 tys. zł na 1 pracownika

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez beneficjenta programu.

W przypadku mikrofirm kwota wsparcia to maksymalnie 324 tys. zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata.

Pomoc dla małych i średnich firm:

 • Otrzyma ją przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • Możliwa do uzyskania przy odnotowaniu spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • Można ją otrzymać, jeżeli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. i na ten dzień lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).

Warunkiem skorzystania z subwencji jest spadek obrotów. Będzie ona wyliczana na podstawie wielkości przychodów w 2019 r.:

 • Spadek obrotów o 25-50 proc. – 4 proc. wartości przychodów w 2019 r.
 • Spadek obrotów 50-75 proc. – 6 proc. wartości przychodów w 2019 r.
 • Spadek obrotów powyżej 75 proc. – 8 proc. obrotów w 2019 r.

W tym przypadku maksymalna kwota wsparcia to 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata.

Pomoc dla dużych firm:

 • Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.
 • Przeznaczona dla firm, które odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • Możliwa do uzyskania w przypadku utracenia zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19.
 • Mogą się o nią ubiegać te firmy, które nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności.
 • Skierowana do przedsiębiorstw, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami i nie są uczestnikami Programów Sektorowych.
 • Można ją otrzymać, jeżeli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. i na ten dzień lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).

W przypadku dużych firm maksymalna kwota wsparcia jest zależna od formy finansowania. Przewidywane są trzy rodzaje wsparcia:

 • Pożyczki lub obligacje 1-2 lata na ratowanie płynności. Finansowanie udzielane na warunkach rynkowych.
 • Pożyczki preferencyjne na 3 lata, z opcją umorzenie do 75 proc. wartości. Firma otrzyma pożyczkę, a wysokość umorzenia będzie kalkulowana na podstawie rzeczywistego spadku przychodów, na bazie sprawozdania za 2020 r. i I półrocze 2021 r. i utrzymania zatrudnienia. Maksymalnie 750 mln zł na firmę.
 • Instrumenty kapitałowe – Polski Fundusz Rozwoju na zasadach rynkowych będzie obejmował akcje i udziały na rynku publicznym i prywatnym. Warunkiem, by nie było to uznane za pomoc publiczną, udział PFR w emisji nie będzie mógł przekroczyć 50 proc. Maksymalnie 1 mld zł na firmę.

(źródła: KPRM, PFR, Puls Biznesu, DGP)