Kłopotliwa sytuacja w związku z tarczą finansową PFR

Prawo

Kłopotliwa sytuacja w związku z tarczą finansową PFR

06 września 2021

Część polskich firm otrzymało dofinansowanie z tarczy finansowej PFR podając w deklaracji niewłaściwy status przedsiębiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie żąda od nich zwrotu pieniędzy, jednak należy pamiętać, że są to środki publiczne. W rozwiązaniu sytuacji ma pomóc UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

– Zidentyfikowaliśmy też ponad 700 firm z rozbieżnościami co do deklaracji statusu przedsiębiorstwa w tarczy 1.0. i 2.0. Raz określiły się jako mikro raz jako MŚP, a to nie jest, co do zasady, możliwe – mówi Bartosz Marczuk, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Problem mógł wziąć się stąd, że w czerwcu 2020 r. PFR zmienił regulamin. Zmieniono zapis, według którego na początku obrót i pracownicy spółek partnerskich i powiązanych nie wliczali się do statusu przedsiębiorstwa, a na podstawie tej wzmianki przedsiębiorstwo kwalifikuje się jako mikro albo MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa). W zależności od tego, w jakim kierunku poszła pomyłka, jedni właściciele firm dostali za wysoką subwencję, a inni za niską.

Około 700 firm, które pobrały za wysokie subwencje, rozważa złożenie pozwu zbiorowego w momencie, gdy PFR zażąda zwrotu pieniędzy.

– Wezwania do złożenia wyjaśnień, skąd te rozbieżności pochodzą, wynikają z dochowania należytej staranności. Pieniądze z obu tarcz finansowych to w ostatecznym rozrachunku środki nas wszystkich i nie możemy machnąć ręką na to, że ktoś mógł złożyć nieprawdziwe oświadczenia i w ten sposób otrzymał nienależną pomoc – tłumaczy Marczuk. – Konsultowaliśmy też tę sprawę z UOKiK-iem, który odpowiada za pomoc publiczną. Być może rozwiązaniem będzie zwrot „nadmiarowych” środków, a nie całej subwencji. A w przypadku firm, które dostały mniejszą subwencję niż mogłyby otrzymać, gdyby właściwie zadeklarowały status, uznamy sprawę za zamkniętą. Podkreślam jednak, że obecnie jesteśmy na etapie analizy tych rozwiązań – dodaje.

źródło: Gazeta Wyborcza