PFR skontroluje pomoc z Tarczy Finansowej

Gospodarka

PFR skontroluje pomoc z Tarczy Finansowej

PFR właśnie rozpoczyna kontrole w firmach wytypowanych przez specjalny algorytm, pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w pozyskaniu lub wydatkowaniu subwencji z Tarczy Finansowej. Z programu skorzystało 345 905 tys. firm zatrudniających ponad 3,1 mln pracowników, a PFR wypłacił przedsiębiorcom za pośrednictwem banków 60,5 mld zł.

Jak podkreśla wiceszef PFR Bartosz Marczuk kontrole nie mają być masowe. Zostały one zaplanowane na przełom sierpnia i września. W celu wytypowania firm do kontroli PFR opracował specjalny algorytm, mający szukać anomalii. Pod lupę mają trafić głównie takie dane, jak:

– zgodność danych przekazanych przez przedsiębiorcę w oświadczeniu z posiadanymi przez KAS, ZUS, ale także ze stanem faktycznym (m.in. odnośnie statusu przedsiębiorcy, wysokości obrotów i ich rzeczywistego spadku, liczby zatrudnianych osób etc.);

– informacje dotyczące istnienia ew. powiązań między podmiotami;

– wysokość uzyskanej pomocy publicznej;

– prawidłowość wydatkowania subwencji z celami jej przeznaczenia.

Ponadto można się spodziewać, że skoro umorzenie subwencji jest uzależnione m.in. od utrzymania miejsc pracy czy określonego poziomu dochodów, PFR będzie się koncentrował także na tych zagadnieniach.

Źródło: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista ds. marketingu produktowego, Outsourcing Grant Thornton

Foto: Pixabay

oprac. P.Ł.