Świadczenia pomocowe z tarcz antykryzysowych – do kiedy wnioski?

Prawo

Świadczenia pomocowe z tarcz antykryzysowych – do kiedy wnioski?

Przedsiębiorcy wciąż mogą składać wnioski o pomoc w ramach obowiązujących tarcz antykryzysowych. Chodzi m.in. o świadczenie postojowe, dotację 5000 zł z PUP, czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. O niektóre formy pomocy można wnioskować tylko do czerwca, na inne jest więcej czasu.

Przedsiębiorcy mają możliwość wnioskować jeszcze o świadczenie postojowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W świetle przepisów Tarczy 9.0, świadczenie to może być wypłacane nawet pięciokrotnie. Wszystko zależy od kodu PKD działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który uprawnia do wypłaty postojowego jedno-, dwu-, cztero- lub nawet pięciokrotnie.

Wnioski o świadczenie postojowe RSP-DD7 składać można od 4 maja do dnia upływu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Wnioski realizowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez PUE ZUS.

Do 30 czerwca 2021 roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie ze składek ZUS za styczeń 2021 r., za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r. lub za kwiecień 2021 r.

Kolejną formą pomocy, o którą przedsiębiorcy nadal mogą wnioskować, jest dotacja w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – można ją otrzymać nawet pięciokrotnie. Wnioski o przyznanie tych dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy składać można za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Powiatowe Urzędy Pracy realizują również inne formy pomocy w ramach Tarcz antykryzysowych. Ostateczny termin wnioskowania uzależniony jest od świadczenia. Śpieszyć muszą się przedsiębiorcy, którym zależy na uzyskaniu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb), wypłacane przez PUP. W ich przypadku wnioski przyjmowane będą do dnia 10 czerwca włącznie, a pomoc wypłacana będzie do 30 czerwca.

Otrzymać można również dofinansowania z Wojewódzkich Urzędów Pracy. Chodzi m.in. o świadczenie pomocowe dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioski o tę formę pomocy przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Źródło: Pit.pl