Sytuacja na rynku wyrobów mięsnych

Aktualności

Sytuacja na rynku wyrobów mięsnych

Od III kw. 2017 r. unijny rynek wieprzowiny pozostaje w spadkowej fazie cyklu. W okresie styczeń – maj br. wartość polskiego eksportu wieprzowiny zwiększyła się o 0,2% rok do roku, natomiast wołowiny zwiększyła się o 17,6%. Eksperci Credit Agricole Bank Polska szacują, że pod koniec 2018 r. cena wieprzowiny będzie spadać, z kolei wołowina zdrożeje o kilkanaście groszy za kilogram.

Od III kw. 2017 r. unijny rynek wieprzowiny pozostaje w spadkowej fazie cyklu. Wynika to z silnej odbudowy pogłowia trzody chlewnej wśród kluczowych producentów wieprzowiny w UE, przy jednoczesnym osłabieniu światowego popytu na wieprzowinę, w szczególności w Chinach. W efekcie oczekuje się, że ceny wieprzowiny w UE w kolejnych kwartałach pozostaną w trendzie spadkowym. Spadkowa faza cyklu potrwa do I kw. 2020 r. Czynnikami ryzyka dla takiego scenariusza są kształtowanie się popytu na wieprzowinę w Azji Południowo-Wschodniej, a także dalsze rozprzestrzenianie się ASF.

W okresie styczeń – maj br. wartość polskiego eksportu wieprzowiny zwiększyła się o 0,2% rok do roku wobec wzrostu o 24,6% w analogicznym okresie 2017 r., na co złożyły się wyższy wolumen sprzedaży oraz spadek cen. Cena skupu żywca wieprzowego wyniosła w 4,68zł/kg (-11,4% r/r). Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozuje się, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2018 r. wyniesie ok. 4,10 zł/kg oraz 3,90 zł/kg na koniec 2019 r.

Wysokie ceny mleka ograniczają podaż wołowiny z branży mleczarskiej. Przeciwny wpływ ma susza, która zmniejszyła dostępność pasz, co zmusza część producentów do redukcji pogłowia bydła. Jednocześnie mamy do czynienia z utrzymującym się silnym popytem na polską wołowinę wśród jej głównych importerów. W kolejnych miesiącach obserwowany będzie łagodny spadek cen skupu bydła wraz z rosnącą podażą wołowiny z branży mleczarskiej. Mimo to ceny pozostaną na wysokich na tle historycznym poziomach.

W okresie styczeń – maj br. wartość polskiego eksportu wołowiny zwiększyła się o 17,6% rok do roku wobec wzrostu o 12,4% w analogicznym okresie 2017 r. Obserwowany jest jednocześnie wzrost udziału krajów pozaunijnych w strukturze polskiego eksportu wołowiny. Cena skupu żywca wołowego wyniosła w lipcu 6,42 zł/kg (+3,7% r/r). Po uwzględnieniu sytuacji na światowym i krajowym rynku wołowiny, a także wzorca sezonowości prognozuje się, że cena skupu żywca wołowego w Polsce na koniec 2018 r. wyniesie ok. 6,60 zł/kg oraz 6,45 zł/kg na koniec 2019 r.

Źródło: AgroMapa opracowana przez Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay