Stabilizacja na rynku ofert pracy

Aktualności

Stabilizacja na rynku ofert pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu drugi miesiąc z rzędu nieznacznie wzrósł po majowej korekcie. Wzrosty te były jednak symboliczne i obecnie można mówić o stabilizacji na rynku internetowych ofert pracy.

Obserwowane zmiany Barometru mogą świadczyć o tym, że warunki panujące na rynku, a w tym zapotrzebowanie na nowych pracowników oraz realne możliwości zdobycia nowych pracowników są niewystarczające dla dynamicznej kreacji nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych angażujących się wyłącznie w prace o charakterze sezonowym w czerwcu spadła o 0,1 punktu proc. do 6,1%.

W lipcu województwa podzieliły się na te, w których nastąpił wzrost liczby internetowych ofert pracy oraz na te, w których odnotowano ich spadek. Przyrost liczby wakatów obserwowaliśmy w 9. województwach, zaś spadek – w 7. Wśród tych o największym wzroście znalazły się woj. małopolskie, pomorskie oraz dolnośląskie. Największa redukcja liczby ofert pracy w lipcu nastąpiła w woj. lubuskim, podkarpackim oraz mazowieckim.