Spotkanie branży mięsnej

Aktualności

Spotkanie branży mięsnej

09 października 2015

Forum Sektora Wołowiny to cykliczna konferencja organizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. 26 listopada 2015 r. w ekskluzywnym hotelu Warsaw Plaza Hotel odbędzie się druga edycja tego ważnego wydarzenia w branży mięsnej. Uczestnikami Forum są producenci rolni, przedstawiciele zakładów mięsnych, handlu (sieci handlowe oraz sklepy detaliczne), przedstawiciele dystrybucji oraz gastronomii. Konferencja jest bezpłatna, wystarczy zarejestrować się na stronie www.beefforum.pl. Ideą Forum jest kreowanie dobrych relacji oraz transfer wiedzy między wszystkimi uczestnikami łańcucha produkcji w sektorze wołowym: firmami z branży mięsnej, producentami rolnymi, przedstawicielami handlu, dostawcami produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawicielami świata nauki, przedstawicielami branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego. Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny ma na celu przeprowadzenie dyskusji na temat wspólnej strategii sektora wołowiny w modelu win-win. Będzie to podstawa do wypracowania takiej strategii, która zagwarantuje zrównoważony rozwój na rynku wewnętrznym oraz ekspansję na rynkach eksportowych. W programie Forum znajdą się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu, w tym również promocji wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.