Split payment dzieli płatności i przedsiębiorców

Aktualności

Split payment dzieli płatności i przedsiębiorców

W ciągu trzech miesięcy od debiutu, ze split payment miało do czynienia ponad 400 tys. polskich firm. Metoda pozwalająca na wydzielenie podatku VAT z płatności ma w założeniu uszczelnić system fiskalny. Jak jednak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, sektor mikro, małych i średnich firm zachowuje dużą rezerwę wobec wprowadzonych zmian. Tylko jedna czwarta przedsiębiorstw jest zainteresowana stosowaniem split payment, a jedna trzecia dostrzega jego zalety. Zdecydowana większość, jeśli będzie go używać, to z konieczności, a nie dobrowolnie.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że dotychczas płatność zainicjowało lub odebrało na rachunek VAT 414 tys. firm . Liczba transakcji zrealizowanych poprzez split payment wyniosła 2,7 mln, a wartość VAT zapłaconego tą drogą — 10,7 mld zł. Oznacza to, że z metodą podzielonej płatności zetknął się co czwarty przedsiębiorca, a poprzez wydzielone rachunki przepłynęło 7,1% rozliczonego w tym czasie podatku VAT.

Liczba przedsiębiorstw, które zetknęły się ze split payment rośnie, co nie znaczy, że cieszy się on ich zaufaniem. Z badania BIG InfoMonitor wynika, że sceptyczna postawa wobec możliwości stosowania nowej metody płatności w transakcjach B2B dotyczy ponad połowy przebadanych małych i średnich firm (58%) Chęć korzystania ze split payment wyraziła jedna czwarta uczestników badania.

– Z naszych badań wynika, że sektor MŚP nie jest obecnie przekonany do mechanizmu split payment. Ma on bowiem wpływ na płynność finansową firm, gdyż część pieniędzy zostaje unieruchomiona na rachunku VAT-owskim. Co może zmuszać do korzystania z dodatkowego kredytowania, a w części przypadków przyczynić się do poważnych problemów – mówi Krzysztof Stefański, doradca podatkowy Grupy BIK. –Nie ma wątpliwości, że split payment w inny sposób wpływa na firmy, które głównie eksportują i na te które sprzedają na terenie kraju, a także na mikrofirmy, które same często płacą gotówką lub kartą płatniczą, a płatność za swoje usługi otrzymują w formie podzielonej płatności, czyli podatek VAT na konto VAT-owskie, z którego przy gotówkowych transakcjach nie mogłyby ruszyć pieniędzy – dodaje.

Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie obowiązku korzystania z tego narzędzia przez niektóre branże i w obrocie niektórymi towarami. Aby tak się stało, wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej. Niezależnie od tego, w resorcie finansów prowadzone są analizy dotyczące umożliwienia zapłaty z rachunku VAT także innych danin publicznych, chociażby składek ZUS.

Firmy zainteresowane split paymentem dzielą się na te zmuszone do wdrożenia nowego mechanizmu i chcące to zrobić z własnej woli. Dla zdecydowanej większości powodem wdrożenia mechanizmu jest konieczność. Aż 57% zdaje sobie sprawę, że ich partnerzy biznesowi już stosują lub będą stosować tę metodę, a co dziesiąty przedsiębiorca zakłada, że będzie to wymóg państwa, wolą więc dostosować się we własnym zakresie wcześniej. Jako argument część badanych firm (8%) podała chęć dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym.

Co trzeci zwolennik split payment dostrzega zalety nowego rozwiązania. Prawie jedna piąta (19,8%) badanych firm wskazuje na powiązane z tym przywileje podatkowe (szybszy zwrot VAT i ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialności, obniżenie VAT-u).