Czy za fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności” można zapłacić kartą?

Aktualności

Czy za fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności” można zapłacić kartą?

Uwaga Handlowcy! Jeśli klient zapłaci kartą za fakturę, gdzie jest zawarta informacja o obowiązkowym MPP (mechanizm podzielonej płatności – split payment) to jako sprzedawcy nie ponosicie konsekwencji. Sankcje może ponieść tylko kupujący, bowiem płatności objęte MPP możemy uregulować jedynie przelewem.

Przypominamy, że według art. 108a ust. 1a ustawy o VAT obowiązkiem kupującego przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł, jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Płatności objęte MPP możemy uregulować jedynie przelewem. Zapłata kartą płatniczą za transakcję, która powinna zostać opłacona w systemie MPP, oznacza brak realizacji obowiązku. Czyli nabywca wykonał płatność niezgodnie z ustawą o VAT.

W przypadku nieodpowiedniego uregulowania płatności, mimo istniejącego obowiązku, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali nabywcy sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, sankcji tej nie ustala się.

Dodatkowo przewidziano sankcje w k.k.s. Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

źródło: ksiegowosc.infor.pl

Przeczytaj także: W marcu 2023 r. za zakupy płaciliśmy prawie 24% więcej niż rok wcześniej