Regulacje w sprawie split payment wciąż niejasne

Prawo

Regulacje w sprawie split payment wciąż niejasne

Regulacje dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w podatku VAT nadal wymagają doprecyzowania i dodatkowych objaśnień – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja przedstawiła szereg szczegółowych uwag do objaśnień podatkowych, które opublikował niedawno resort finansów. W objaśnieniach potwierdzono przykładowo, że w zakresie płatności zaliczkowych decydują wartość brutto faktury i przedmiot transakcji. Zdaniem ekspertów, wciąż jednak mogą pojawiać się wątpliwości, czy chodzi tylko o płatności zaliczkowe dokonywane na podstawie faktur zaliczkowych. Jak przekonują eksperci, liczne wątpliwości wciąż mogą dotyczyć także innych kwestii związanych ze stosowaniem split payment. Chodzi o szczegółowe interpretacje dotyczące m.in. płatności zbiorczych, sposobu dokonywania potrąceń czy też solidarnej odpowiedzialności faktora/podmiotu trzeciego.

Foto: Pixabay