Dwukrotny wzrost luki VAT

Aktualności

Dwukrotny wzrost luki VAT

Ministerstwo Finansów podało, że pomimo uwzględnienia wpływu zmian systemowych takich jak tarcze antyinflacyjne szacunki luki VAT za lata 2022 i 2023 wskazują wzrost luki względem poziomu z 2021 r.

“Brak jest w chwili obecnej szczegółowych danych dotyczących struktury bazy VAT za ostatnie lata, co powoduje, że szacunki te z pewnością ulegną zmianie wraz z udostępnianiem przez GUS nowszych danych. Obecne szacunki wskazują jednak, że począwszy od 2022 r. nastąpiło odwrócenie wieloletniego trendu w zakresie zmniejszania się luki VAT w Polsce” – podaje MF. 

Dochody podatkowe są głównym źródłem dochodów budżetu państwa i wyniosły w 2023 r. 506,866 mld zł, co stanowi 14,9% PKB. Znaczne wzrosty dochodów w porównaniu z 2022 r. uzyskano głównie z podatku PIT, VAT oraz z podatku akcyzowego, które wyniosły odpowiednio: 23,558 mld zł (+34,6% rdr), 13,876 mld zł (+6% rdr) oraz 5,025 mld zł (+6,3%. rdr). Dochody z tych trzech źródeł stanowiły razem 73,3% łącznych dochodów budżetu państwa.

źródło: money.pl
oprac.: red.