SGH dla “PH”: Współczesne metody i koncepcje zarządzania franczyzą

Franczyza

SGH dla “PH”: Współczesne metody i koncepcje zarządzania franczyzą

28 maja 2024

U podstaw franczyzy leży relacja między franczyzodawcami a franczyzobiorcami, która wymaga wzajemnej zależności i zaufania. Aby mogła się w odpowiedni sposób rozwijać, muszą istnieć powiązania oparte na współpracy. Franczyzodawcy i franczyzobiorcy mają różne osobowości i różne motywacje. Sukces mogą jednak odnieść wyłącznie wtedy, gdy łączą ich wspólne cele oraz interesy.

Obydwie strony zdają sobie sprawę z tego, że skuteczny system franczyzowy musi maksymalizować te cele i minimalizować obszary sporów. Dogadywanie się w sytuacji „wygrany-wygrany” jest produktywne, natomiast konflikt między nimi jest nieproduktywny. Dlatego też solidne, produktywne relacje w tym układzie są kamieniem węgielnym udanego systemu franczyzowego. Dzięki zdrowej, efektywnej relacji nie tylko przetrwa on w wysoce konkurencyjnej gospodarce, lecz także będzie się rozwijał i zdobywał udział w rynku kosztem innych systemów franczyzowych. Na samym początku franczyzodawca powinien poinformować potencjalnego franczyzobiorcę o misji, celach i wizji systemu franczyzowego oraz o kierunku, w jakim ma podążać, by zrealizować te założenia. Jeśli potencjalny franczyzobiorca kupi franczyzę bez tej wiedzy, wówczas współpraca będzie miała trudny początek. Relacja franczyzowa musi być korzystna dla obu stron, wydajna i pozytywna.

Długoterminowy sukces i ciągły rozwój zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy zależy od tej relacji. Jej główny składnik to komunikacja. Bez kompleksowego i skutecznego porozumiewania się na wszystkich poziomach systemu, nie może być mowy o zdrowej, produktywnej zależności. Stanowi ona zatem podstawowy element udanej relacji na linii franczyzodawca-franczyzobiorca, a kluczem do jej dalszego rozwoju jest rzeczywiste zaangażowanie franczyzobiorców w realizację założeń i podążanie w kierunku, w jakim zmierza system franczyzowy. Dobry franczyzodawca wie, że najlepsze pomysły pochodzą od jego najlepszych franczyzobiorców, ponieważ są oni aktywni w codziennym prowadzeniu swoich biznesów.

Relację franczyzobiorcafranczyzodawca można określić jako wyjątkową w świecie biznesu. Nie przypomina ona relacji między pracownikiem a pracodawcą, gdzie pracodawca jest uważany za „szefa”. W tym przypadku franczyzobiorca faktycznie pełni funkcję swojego własnego przełożonego. Nie jest jednak całkiem „równy” w tym układzie, gdyż każda ze stron ma swoją odrębną rolę do odegrania. To bez wątpienia profesjonalna relacja, która wymaga przywództwa ze strony franczyzodawcy, a także pewnego stopnia „odpuszczenia” i umożliwienia franczyzobiorcy niezależności. Relacja ta jest zatem współzależna na określonym poziomie – każda ze stron potrzebuje bowiem drugiej, biorąc pod uwagę ekspansję i rozwój ich działalności – jednocześnie wiąże się również ze znaczną samodzielnością obydwu podmiotów.

Rola w relacji

Zarządzanie opisaną relacją w biznesie franczyzowym należy rozpocząć się od dobrego zrozumienia ról, jakie odgrywają strony. Często ta kwestia wydaje się oczywista, ale od czasu do czasu może wymagać rewizji. Jeżeli chodzi o franczyzodawcę, to zapewnia on biznesowe systemy operacyjne, narzędzia i szkolenia wymagane do prowadzenia własnej działalności przez franczyzobiorców w zamian za opłaty i tantiemy. Ponadto powinien również zagwarantować swoim franczyzobiorcom wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces i rozwijać własną działalność.

Z kolei franczyzobiorca wdraża systemy biznesowe dostarczone przez franczyzodawcę oraz uiszcza opłaty i tantiemy za ten przywilej, a także zgadza się na warunki określone w umowie. Podejmuje też wiele własnych decyzji dotyczących prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników.

Wskazówki dotyczące zarządzania relacjami dla franczyzodawcy:

Traktuj swoich franczyzobiorców z szacunkiem – w ten sposób zyskasz większe szanse na otrzymanie szacunku w zamian. Pamiętaj, że powi
nieneś zapewnić przywództwo i wsparcie, ale nie jesteś pracodawcą dla biorcy.

Praktykuj jasną i skuteczną komunikację – ważne jest, aby systematycznie kontaktować się z franczyzobiorcami, nie tylko poprzez wysyłane cyklicznie e-maile. Warto zaplanować regularne spotkania, warsztaty i szkolenia, czas na wysłuchiwanie sugestii dotyczących ulepszeń i informowanie franczyzobiorców o zmianach lub nowych wydarzeniach, gdy się pojawią.

Odpowiadaj na prośby o wsparcie – Twoi franczyzobiorcy nie są pracownikami, ale nadal powinni mieć zapewnioną niezbędną pomoc. Upewnij się, że szybko reagujesz na ich prośby i potrzeby.

Troszcz się o sukces franczyzobiorców – w interesie obu stron jest, aby franczyzobiorcy odnosili sukcesy i dobrze się rozwijali. Okazuj szczere zainteresowanie swoim franczyzobiorcom, zarówno jako ludziom, jak i menedżerom biznesowym

Szybko reaguj na konflikty – jeśli kryzysy i nieporozumienia pozostają nierozwiązane, mogą narastać. Rozwiązywanie sporów powinno opierać się na wzajemnym szacunku i wysłuchaniu stron. Jeżeli wszystkie inne środki zawiodą, zawsze możesz skorzystać z mediacji. Gdy dojdzie do sytuacji, w której naprawdę będziesz musiał zakończyć współpracę franczyzową, upewnij się, że masz ku temu bardzo dobre powody (takie jak naruszenia lub niewłaściwe postępowanie) i że rozumiesz wszystkie związane z tym kwestie prawne.

Innowacje we franczyzie

W dynamicznym i stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym innowacje franczyzowe odgrywają istotną rolę w wyprzedzaniu konkurencji oraz spełnianiu wymagań klientów. Systemy franczyzowe muszą stale dostosowywać się do trendów rynkowych, korzystać z nowych technologii i reagować na zmieniające się preferencje konsumentów.

Zrozumienie trendów rynkowych

Aby zachować aktualność i konkurencyjność, systemy franczyzowe powinny być dostosowywane do najnowszych trendów rynkowych. Wiąże się to z prowadzeniem badań rynkowych, analizowaniem zachowań konsumentów i monitorowaniem rozwoju branży. Rozumiejąc trendy rynkowe, franczyzodawcy mają szansę identyfikować nowe możliwości, przewidywać potrzeby klientów i odpowiednio dopasowywać swoje strategie biznesowe.

Wykorzystanie postępu technologicznego

Technologia pełni znaczącą funkcję w kształtowaniu zachowań i oczekiwań konsumentów. Systemy franczyzowe muszą uwzględniać postęp technologiczny oraz wykorzystywać go w celu usprawnienia operacji, poprawy doświadczeń klientów i procesów. Może to obejmować wdrażanie systemów zamówień online, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych lub integrację automatyzacji i sztucznej inteligencji, aby zoptymalizować wydajność.

Personalizacja doświadczeń klientów

Dzisiejsi klienci poszukują spersonalizowanych doświadczeń i oczekują, że firmy zaspokoją ich unikalne potrzeby. Systemy franczyzowe powinny koncentrować się na wprowadzaniu ulepszeń w zakresie doświadczeń klientów poprzez oferowanie spersonalizowanych produktów, usług i interakcji. Istotne kwestie stanowią ponadto dostosowywanie opcji menu, dostarczanie dostosowywanych produktów lub wykorzystywanie danych klientów do personalizacji komunikatów marketingowych i rekomendacji.

Wdrażanie zrównoważonych praktyk


Zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna są coraz ważniejsze dla konsumentów. Systemy franczyzowe mogą wprowadzać innowacje poprzez wdrażanie praktyk przyjaznych dla środowiska, takich jak stosowanie zrównoważonych materiałów opakowaniowych, zmniejszanie zużycia energii lub wspieranie lokalnych i dbających o ochronę przyrody dostawców. Dostosowując się do zrównoważonych wartości, franczyzy mogą przyciągać świadomych ekologicznie klientów i przyczyniać się do bardziej ekologicznej przyszłości.

Rozszerzenie oferty

Innowacyjność franczyzy może obejmować rozszerzanie opcji i dywersyfikację oferty produktów w celu zaspokojenia zmieniających się preferencji konsumentów. Spośród dostępnych opcji działań, warto zwrócić uwagę na możliwość wprowadzenia zdrowszych alternatyw, dostosowanie się do ograniczeń dietetycznych lub wykorzystanie pojawiających się trendów żywieniowych. Dzięki regularnej ocenie i aktualizacji oferty, franczyzy mogą pozostać atrakcyjne oraz przyciągnąć szerszą bazę klientów.

Zwiększenie wygody i możliwości dostawy

W erze usług na żądanie wygoda jest najważniejsza. Systemy franczyzowe powinny badać innowacyjne sposoby zwiększania komfortu konsumentów i oferowania elastycznych opcji dostawy. Korzystnym rozwiązaniem może okazać się podjęcie współpracy z zewnętrznymi usługami dostawczymi lub zainwestowanie w infrastrukturę dostawczą, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wygodne i bezkontaktowe dostawy.

Wspieranie kultury innowacji

Innowacyjność franczyzy wymaga kultury, zachęcającej do kreatywności, eksperymentowania i dzielenia się pomysłami. Franczyzodawcy powinni wspierać środowisko, w którym franczyzobiorcy czują się upoważnieni do wnoszenia spostrzeżeń i sugerowania ulepszeń. Regularne kanały komunikacji, mechanizmy informacji zwrotnej i platformy współpracy mogą ułatwić wymianę pomysłów, a jednocześnie promować kulturę innowacji w ramach systemu franczyzowego.

Systematyczne szkolenia i ciągłe wsparcie

Franczyzobiorcy odgrywają kluczową rolę w napędzaniu innowacji franczyzowych. Zapewnienie im ciągłego szkolenia i wsparcia jest niezbędne, aby byli oni na bieżąco z trendami branżowymi, postępem technologicznym oraz oczekiwaniami klientów. Franczyzodawcy powinni oferować zasoby, materiały edukacyjne i regularne kanały komunikacji, co pozwoli wyposażyć franczyzobiorców w wiedzę i narzędzia niezbędne do wprowadzania innowacji. Szczególne istotne są szkolenia przeprowadzane poza strukturami franczyzodawcy, które są prowadzone przez profesjonalnych ekspertów biznesowych, także te w formie studiów podyplomowych.

Podsumowanie

Innowacyjność we franczyzie jest niezbędna, aby utrzymać się na rynku, sprostać wymaganiom klientów i osiągnąć długoterminowy sukces. Będąc na bieżąco z trendami rynkowymi, wykorzystując technologię, dostosowując doświadczenia klientów i wspierając kulturę innowacji, systemy franczyzowe mogą dopasowywać się do podlegającym nieustannym zmianom krajobrazów i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Franczyzobiorcy i franczyzodawcy powinni ściśle współpracować, stale oceniać swoje strategie biznesowe i być otwarci na nowe pomysły oraz praktyki. Nadając priorytet innowacjom, franczyzy mogą rozwijać się w stale zmieniającym się środowisku biznesowym i budować trwałe więzi ze swoimi klientami.

Dr M. Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa