Rozporządzenie dotyczące zmian w handlu

Aktualności

Rozporządzenie dotyczące zmian w handlu

27 kwietnia 2020

  • #koronawirus
  • #koronawirus w handlu

W dniu 26 kwietnia br. ukazało się rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Część z tych zmian dotyczy handlu.

Poprzednie rozporządzenie nakazywało do odwołania noszenie rękawiczek jednorazowych podczas zakupów towarów lub usług w placówkach handlowych, na straganach lub targowiskach. Od dziś obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Ponadto osoba wykonująca czynności zawodowe lub służbowe m.in. w obiektach handlowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych lub służbowych realizować ten obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, lub inne stanowisko pracy, na którym wykonuje ona czynności zawodowe lub służbowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.