Raport: wpływ COVID-19 na branżę spożywczą

Detal/Hurt

Raport: wpływ COVID-19 na branżę spożywczą

09 marca 2021

Raport przygotowany przez doradców zrzeszonych w globalnej organizacji M&A Worldwide w ramach grupy “Agri, Food & Beverages” wskazuje, że pandemia odcisnęła piętno na branży spożywczej, silnie działając nie tylko na sektor HoReCa, ale i zmieniając układ sił w pozostałych sektorach rynku spożywczego.

– Warto pamiętać, że pierwotne czynniki decydujące o wzroście sprzedaży w branży żywności i napojów przed wybuchem pandemii COVID-19 obejmowały wzrost liczby konsumentów dań „na wynos” oraz rosnącą popularność żywności gotowej do spożycia. Inne sprzyjające wzrostowi czynniki to stale powiększająca się populacja i dochód per capita oraz postępujące zmiany stylu życia – tłumaczy Piotr Dalak, Associate Partner JP Weber i członek grupy “Agri, Food & Beverages”. – Z kolei kluczowe czynniki mające wpływ na branżę żywności i napojów po wybuchu pandemii obejmują zamknięcie restauracji i innych lokali gastronomicznych – dodaje.

Jednak pandemia miała też duży wpływ na inne sektory rynku, na przykład branże pakowanej żywności i napojów, w tym produktów o długiej przydatności do spożycia, włącznie z nabiałem. Konsumenci kupują produkty na zapas. Do tego dochodzą początkowe zawirowania związane z przerwanymi łańcuchami dostaw, które jednak zostały zażegnane jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, co ustabilizowało sytuację na rynku.

W Polsce, na samym początku, branża żywności i napojów nie doświadczyła negatywnych skutków COVID-19. Wzrósł popyt na produkty suche, sypkie i z długim terminem przydatności do spożycia. Jak się jednak okazało, była to sytuacja przejściowa, która szybko uległa zmianie pod wpływem wprowadzenia lockdownu w Polsce. Ograniczony dostęp do HoReCa zmniejszył krajowy popyt na żywność i napoje, skutkując marnowaniem żywności. Ponadto polski eksport odpowiada za jedną czwartą przychodu w branży spożywczej, zatem ograniczenia eksportu, zamknięcia granic do określonych krajów, skutkują pogorszeniem kondycji polskich eksporterów.

Powyższe zmiany wywarły również wpływ na rynek fuzji i przejęć w 2020 roku w polskiej branży spożywczej. Zgodnie z treścią raportu podsumowującego 2020 rok, przygotowanego przez zespół doradców transakcyjnych M&A Worldwide w Polsce odnotowano dla omawianego sektora jedynie cztery transakcje (w równej proporcji z udziałem nabywców krajowych i zagranicznych).