Pod wpływem pandemii konsumenci robią zakupy spożywcze rzadziej, ale większe

Detal/Hurt

Pod wpływem pandemii konsumenci robią zakupy spożywcze rzadziej, ale większe

20 sierpnia 2021

Pandemia wpłynęła na sposób, w jaki Polacy realizują zakupy spożywcze. Połowa badanych przyznaje, że robi większe zakupy za jednym razem, a 36% kupuje w sklepach spożywczych rzadziej – wynika z badania zleconego przez firmę doradczą CBRE.

Sektor spożywczy okazał się odporny na pandemię. Z danych Euromonitor International wynika, że w 2020 r. sprzedaż w branży spożywczej spadła tylko o 0,9% rok do roku, podczas gdy całkowita sprzedaż detaliczna zmalała w tym czasie o 6,7% W poprzednich latach branża spożywcza rosła w tempie średnio 2,7% rok do roku.

– Prognozy sprzedaży artykułów spożywczych na kolejne lata są pozytywne. Zakładany jest wzrost średnio o 2,5% rocznie w latach 2021-2025 – zaznaczyła szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak.

Z badania zleconego przez CBRE wynika, że pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych Polaków, co potwierdza 44% respondentów. Przede wszystkim przyczyniła się do tego, że zakupy robimy rzadziej, ale za to większe. Dotyczy to 51% spośród osób, które zmieniły sposób zakupu żywności. 36% konsumentów robi zakupy rzadziej. 22% ankietowanych przyznało, że w pandemii częściej kupuje on-line. Dodatkowo co piąty konsument przyznaje, że aktualnie robi zakupy głównie w dyskontach, a 11% wybiera najczęściej osiedlowe sklepy.

Zdecydowana większość Polaków (87%) wskazuje, że na żywność wydaje do 1000 zł miesięcznie. Spośród nich 44% przeznacza w swoim gospodarstwie domowym do 500 zł miesięcznie na zakupy spożywcze, natomiast 43% ankietowanych wydaje pomiędzy 500 zł a 1000 zł na osobę. Tylko 13% klientów przeznacza na żywność wyższe kwoty.

Większość z badanych nie zauważyła, żeby wydatki na zakupy spożywcze w pandemii wzrosły (71%). Na wyższe wydatki wskazało 19% konsumentów, a co 10 osoba je ograniczyła.

Według CBRE w ostatnich latach (2016-2019) udział branży spożywczej w zestawieniu udziałów sektora spożywczego i niespożywczego w całkowitej stacjonarnej sprzedaży detalicznej był stabilny i kształtował się na poziomie 58% W 2020 roku zwiększył się do 61% jako efekt dwóch czynników: dobrej kondycji sektora spożywczego pomimo niepewności na rynku handlowym oraz tymczasowego spadku sprzedaży w innych branżach.

– Zmniejszenie obrotów w branżach niespożywczych wynikało m.in. z weryfikacji potrzeb w nowych okolicznościach. Ograniczenie kontaktów społecznych, praca z domu czy brak imprez okolicznościowych negatywnie wpłynęły na sprzedaż w branży modowej, a ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji i kawiarni, hoteli czy kin znacząco obniżyły obroty sektora gastronomiczno-rozrywkowego. Te same czynniki spowodowały, że Polacy częściej samodzielnie przygotowywali posiłki w domu, wcześniej zaopatrując się w produkty spożywcze – tłumaczy Frątczak.

W 2021 roku spodziewana jest stopniowa stabilizacja udziałów w rynku wskutek wzrostu wyników sprzedażowych innych branż handlowych – poinformował CBRE.

Źródło: Bankier.pl